Plašākais celšanas risinājumu sortiments Baltijā

CERTEX Latvijā darbojas kopš 1997.gada un šobrīd gada apgrozījums sasniedzis 6.1 milj. € (2020. gadā), uzņēmumā strādā 32 darbinieki. Mūsu vadošie eksperti ar 25 gadu pieredzi celšanas aprīkojuma ražošanā un tirdzniecībā, palīdzēs Jums izvēlēties labākos un drošākos risinājums darbam ar kravu pacelšanu un pārvietošanu. CERTEX plašajā noliktavā pastāvīgi pieejami vairāk kā 3000 dažādi celšanas risinājumi, ka arī Latvijā izvietota trošu izstrādājumu ražotne, kurā atrodas dažādās iekārtas specifisku pasūtījumu izpildei.

 

Vīzija, Misija, Vērtības

Vīzija

Mēs esam vadošie eksperti savā nozarē un piedāvājam ilgtspējīgus celšanas, nostiprināšanas aprīkojuma un pretkritiena sistēmu darbam augstumā risinājumus ar pievienoto vērtību, padziļinātu izpratni par klienta vajadzībām un dinamisku pieeju vietējam tirgum. Mūsu klienti augstu novērtē mūsu produktu un risinājumu kvalitāti, kā arī drošas un efektīvas darba vides nodrošināšanu.

Misija

Piedāvāt klientiem pilnu servisu kravu celšanas, nostiprināšanas un pārvietošanas jomā, kā arī nodrošināt viņus ar atbilstošākajiem risinājumiem drošam darbam augstumā un ar tiem saistītiem pakalpojumiem. Uzlabojot darba efektivitāti, par galveno mērķi noteikt drošību priekš mūsu klientiem un darbiniekiem.

Vērtības

Klients ir mūsu uzmanības centrā. Mēs rīkojamies atbildīgi un rūpējamies par to, lai klientiem būtu viegli ar mums sadarboties.
Mēs uzticamies darbiniekiem, tai pašā laikā sagaidām no viņiem lielu atbildību un atdevi.
Ilgtermiņa pieeja. Mēs ticam, ka rūpes par cilvēkiem, attiecībām un materiālajām vērtībām ilgtermiņā rada motivētu darbiniekus, apmierinātus klientus un zemākas izmaksas.
Mēs meklējam jaunas idejas un realizējam labākās. Tas izvirza mūs nozares priekšgalā, iedvesmo esošos un piesaista jaunus klientus.
Mēs esam profesionāļi savā jomā. Profesionālis savā jomā mums nozīmē:
· Spēj izprast klienta vajadzības, pamatot un piedāvāt labāko risinājumu
· Pārzina nozares preču klāstu (gan savas kompānijas, gan konkurentu)
· Pozitīva attieksme pret savu darbu, klientu, kompāniju, kolēģiem
· Nepārtraukti pilnveido savas iemaņas un zināšanas
· Praktiskā darba pieredze un specifiskas zināšanas par jomu, kurā darbojas
Drošība. Lai katra darba diena būtu bez negadījumiem gan mums, gan klientiem, kas strādā ar produktiem un pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam.

Kvalitāte

Kopš 2011.gada esam ieviesuši ISO 9001 standartu. ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas.

"Drošā darba vide ir uzņēmuma ilgtspējas pamats" - mēs esam pirmais uzņēmums Latvijā, kam ir ieviesta ISO 45001:2018 Arodveselības pārvaldības un darba drošības sistēma. Mēs apzināmies to, ka strādājot drošā darba vidē, mēs nepieļaujam kaitējumu veselībai, kļūstam motivētāki, līdz ar to arī aug uzņēmuma CERTEX Latvija produktivitāte.

ISO 14001 ir starptautiski saskaņots standarts, kas nosaka prasības vides pārvaldības sistēmai. Tas palīdz organizācijām uzlabot savu veikumu vides jomā, efektīvāk izmantojot resursus un samazinot atkritumu daudzumu, iegūstot konkurences priekšrocības un ieinteresēto pušu uzticību.

CERTEX uzņēmumā ir definēta kvalitātes politika, kuru stingri ievērojam, pārbaudot un kontrolējot mūsu darbu. Pastāvīga attīstība ir mūsu ikdienas darba sastāvdaļa. Mēs vēlamies sniegt mūsu klientiem labāko servisu un kvalitatīvākos produktus, tāpēc mūsdienu aizvien mainīgajā pasaulē uzņēmuma pastāvīgai attīstībai ir būtiska nozīme.

Kiberdrošība

Darbinieku ētikas kodeksā ir vispārēji norādījumi sociāli un videi draudzīgai ētiskai rīcībai. Ētikas kodekss ir attiecināms uz visiem grupas darbiniekiem, viņu tiesībām un pienākumiem.

Mēs regulāri izvērtējam savus piegādātājus. Piegādātāju ētikas kodeksa mērķis ir nodrošināt, ka piegādātāji darbojas saskaņā ar starptautiski atzītiem minimālajiem standartiem uz cilvēktiesībām, darbaspēku un apkārtējo vidi.

Mēs ik dienas strādājam, lai uzlabotu mūsu darbu un produktu kvalitāte atbilstu mūsu klientu vēlmēm un prasībām.  Taču nekas nav tik labs, lai to nevarētu vēl uzlabot. Labprāt uzklausīsim Jūsu kritiku, komentārus vai atzinību - ar Jūsu palīdzību varam kļūt vēl labāki!

CERTEX darbības standarti:

CERTEX ir sertificēts kā Ziemeļvalstu enerģētikas sektora piegādātājs

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]