Ķēžu strope

Kas jāzina par drošu ķēžu stropju lietošanu?


 

Ķēžu stropes lietošanas ierobežojumi

Stropes ar vairākiem zariem

Visas vairākzaru ķēžu štropes veido horizontālu spēka reakciju, kas palielinās līdzko palielinās leņķis starp ķēdes štropes zariem.
Ja leņķis ir lielāks par 60° ķēžu stropes LIETOT AIZLIEGTS. 
Ja vien iespējams, vēlams izvairīties no leņķiem pret vertikāli, kas mazāki par 15º, jo tie rada daudz lielāku kravas nestabilitātes risku.

Lietošanas ierobežojumi

Ķēžu štropes ekspluatācijas laikā nedrīkst ne iegremdēt skābes šķīdumos ne arī pakļaut skābes tvaiku iedarbībai. Saskare ar skābi vai skābes tvaikiem izraisa materiālos ūdeņraža trausluma paaugstināšanos. Ja pastāv iespēja, ka stropes nonāks saskarē ar ķīmiskām vielām, sazinieties ar CERTEX. 
Ķēžu stropes nedrīkst galvanizēt vai cinkot, vai arī pakļaut jebkādam plaķēšanas procesam. Katram no šiem procesiem var būt bīstama ietekme, un tas padarīs ražotāja sertifikātu nederīgu.
Ķēžu štropju ekspluatācijas parametrus neietekmē temperatūras līdz –40ºC un tādējādi nav nepieciešamības samazināt celtspēju (SWL).
Ekspluatējot ķēžu štropes tabulā norādīto temperatūru robežās, nezūd ķēžu štropju pastāvīgā celtspēja tad, ja ķēdes paspēj atdzist līdz normālai ekspluatācijas temperatūrai. Ja ķēžu štropes ekspluatācijas laikā pārsniedz tabulā norādītās maksimāli pieļaujamās temperatūras, tās jāizņem no ekspluatācijas un jānodod CERTEX rūpīgai pārbaudei.
Lietojot ķēžu stropes ārkārtīgi bīstamos apstākļos, kompetentai personai nepieciešams izvērtēt bīstamības pakāpi un Celtspējas (SWL) iespējamo samazināšanu. Par ārkārtīgi bīstamiem apstākļiem tiek uzskatīti visi celšanas darbi ārpus sauszemes, cilvēku celšana un potenciāli bīstamu kravu celšana (piemēram, izkausēti metāli, kodīgi materiāli, kodoldegviela).

Temperatūras ietekme uz celtspēju

Temperatūra t, ºC Darba slodzes samazinājums
  8. Klase 10. klase
-40 0 C - 200 C NAV NAV
200 0 C - 300 C 10% NEDRĪKST LIETOT
300 0 C - 400 C 25% NEDRĪKST LIETOT
Virs 400 C NEDRĪKST LIETOT NEDRĪKST LIETOT

Celtspējas (WLL) aprēķināšana ķēžu stropēm

Ja ir zināma precīza informācija par svaru, pacelšanas leņķi un smaguma centra atrašanās vietu, celtspēju var aprēķināt šādi:

Strope ar 2 zariem
WLL (tonnas) = 2 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

Strope ar 3-4 zariem
WLL (tonnas) = 3 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

Piezīme: Ja smagums ir kārtīgi sadalīts pa visiem 4 zariem, izņēmuma gadījumos var izmantot šādu formulu:

WLL (ton) = 4 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

ß = zaru leņķis pret vertikāli.

 

Asi stūri
Lai nepieļautu pacelšanas aprīkojuma sabojāšanu pret asiem stūriem, tie ir pienācīgi jāaizsargā. Pamatā stūra rādiusam (R) ir vismaz divas reizes jāpārsniedz ķēdes diametru. Ja pacelšana notiek tieši aiz cilpām, ieteicamajam cilpas diametram ir jābūt vismaz 3 reizes lielākam par izmantotās ķēdes kalibru. Ja cilpas diametrs ir mazāks, WLL samazinās par 50%.

Malas R R > 2x ķēdes Ø R > ķēdes Ø R ≤ ķēdes Ø 
Celtspējas koeficients 1 0,7 0,5

 

Celtspēju izmaiņas ķēžu stropēm ar vairākiem zariem

Jebkura savienojošā gredzena celtspējai ir jābūt ne mazākai par stropes celtspēju. Jebkura starpposma, kas pievienots trīs vai četru zaru stropei, celtspējai ir vismaz 1,6 reizes jāpārsniedz viena zara .

UZMABĪBU! Izmantojot stropi celšanai, ja leņķis (ß) ir mazāks par 45°, celtspēja palielināsies, un informācija par to tiks sniegta pasūtījuma laikā.

Ķēžu stropes garuma pielaide

Garumu (L) mēra starp slodzes pielikšanas punktiem vai pa perimetru riņķveida stropēm.

Katra zara garumam ir jāatbilst nominālajam garumam ar –0/+2 ķēdes posmu garuma tiesas pielaidi.

Garumu starpība (parasti vienāda visiem zariem) starp īsāko un garāko zaru vairākzaru stropē, kas savienota ar savienotājposmiem, nedrīkst pārsniegt 10 mm, ja stropes garums ir 2 m vai mazāks, vai 5 mm/m garākām stropēm.

Marķējuma plāksnītes

Stropēm ir marķējuma plāksnītes ar ražotāja identifikāciju, informāciju par Celtspēju (WLL), garumu, ražošanas datumu un CE marķējums.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]