Drošības pamatprincipi

Pamatzināšanas par individuālajiem aizsarglīdzekļiem pret kritienu


 

Enkurpunkti

Uz enkurpunktiem attiecas standarts EN 795, kas attiecas uz induviduālajiem aizsardzības līdzekļiem  un enkurpunktiem. Šie enkurpunkti var būt dažādai, piemēram, sijas, drošības barjeras, metinātas konstrukcijas vai pat pagaidu horizontāla līnija. Saskaņā ar standartu enkura punktam ir nepieciešams izturēt statisko spēku vismaz 12 kN 3 minūtes. Lai samazinātu kritiena iespējamību, enkurpunkts jānovieto pēc iespējas augstāk. Turklāt tam jāatrodas pēc iespējas tieši virs darba zonas, lai novērstu šūpošanos un izvairītos no triecieniem zemākā līmenī kritiena gadījumā.

Triecienu absorbējoša ierīce

Triecienu absorbējošās ierīces ir ļoti svarīgas aizsardzībai pret kritienu, un tām jābūt vai nu integrētām stiprinājuma līnijā kopā ar sakabi, vai savienotām ar piemērotu kritiena bloķētāju. Iespējama arī atsevišķa amortizējoša iekārta. Šīs ierīces ir paredzētas, lai ierobežotu spēku uz ķermeni ne vairāk kā 6 kN. Lai nodrošinātu efektivitāti, katram sistēmas komponentam jāatbilst EN 365 standartiem. Ir obligāti jāizmanto tikai sertificēts aprīkojums kopā ar amortizatoriem, lai novērstu smagas iekšējas traumas kritiena gadījumā. Visām triecienu absorbējošām ierīcēm jāatbilst EN 355 prasībām.

Savienojuma ierīce

Savienojuma ierīce kalpo kā būtiska sastāvdaļa, kas savieno enkurpunktu ar drošības aprīkojumu un iejūgu. Tā var būt strope, tērauda trose vai karabīne. Lai atbilstu EN 362 standartiem, savienojuma ierīcei ir jāiztur minimālais spēks 15 kN 3 minūtes.

Ķermeņa iejūgi

Iejūgi ir neatņemama induviduālās aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, ko valkā lietotājs. Atzīts par pilnīgu un sertificētu individuālās aizsardzības veidu, tai jāatbilst EN 361 standartiem. Iejūga izvēlei jābūt balstītai uz konkrēto pielietojumu, darba vidi un veicamo uzdevumu raksturu.

Kritiena bloķētāji

Kritiena bloķētājs ir būtiska drošības ierīce, ko izmanto darba vidē, kur pastāv kritiena no augstuma risks. Tas ir daļa no individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) un ir paredzēts, lai apturētu kritienu nelielā attālumā. Ierīce parasti sastāv no izvelkamas glābšanas virves, kas izgatavota no stieples, kabeļa vai siksnas, kas savienojas ar lietotāja iejūgu. Kad notiek kritiens, bloka iekšējais bremzēšanas mehānisms aktivizējas, lai apturētu kritienu, samazinot traumu risku.

Lūdzu sazinieties ar CERTEX Latvija, lai iegūtu papildus informāciju par individuālajiem drošības aprīkojumiem, pastāvīgajām horizontālajām un vertikālajām sistēmām, pretkritiena sistēmu montāžu un inspicēšanu, kā arī par apmācībām darbam augstumā.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]