Drošības pamatprincipi

Pamatzināšanas par individuālajiem aizsarglīdzekļiem pret kritienu


 

Darba aizsardzības likums paredz, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā, ņemot vērā visus ar nodarbinātību saistītos riskus un aspektus, īstenojot politiku, kuras mērķis ir sasniegt vislabākos darba apstākļus
Strādājot augstumā, jums jāievēro darba aizsardzības prasības (MK noteikumi Nr.143).

 

Mēs esam sadalījuši pamatkomponentus punktos 1, 2, 3 un 4.

1., 2., 3. un 4. punkts veido visaptverošu individuālo aizsardzību pret kritienu, un, ja tā tiek lietota pareizi, tā var mazināt vai novērst kritiena radītos bojājumus. Visi četri punkti jāievēro saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un jāpiemēro kopā - tikai tad tā ir visaptveroša individuālā aizsardzība pret kritienu.

1. Enkura stiprinājums
Enkuru stiprinājumus regulē EN 795 par individuālo aizsardzību pret kritienu un stiprinājumiem. Enkura stiprinājums var būt sija, drošības žogs, metināta konstrukcija, pagaidu horizontāla trose utt. Standarts nosaka, ka enkura stiprinājumam jāspēj izturēt statisko slodzi vismaz 12 kN 3 minūtes. Enkura stiprinājumam jābūt novietotam pēc iespējas augstāk, lai samazinātu kritiena risku, un pēc iespējas vertikālākam attiecībā pret darba vietu, lai izvairītos no svārtīšananās un saskares ar zemākiem līmeņiem kritiena gadījumā.

2. Savienojuma ierīce
Savienojuma ierīce ir kritiskais posms, kas savieno enkura stiprinājumu ar drošības aprīkojumu un iejūgu. Savienojuma ierīce var būt strope, tērauda aukla vai karabīne. Tai jāatbilst EN 362 prasībām un jāspēj izturēt vismaz 15 kN slodzi 3 minūtes.

3. Triecienu absorbējoša ierīci
Triecienu absorbējošais aprīkojums jāuzstāda tieši uz tērauda drošības sistēmas vai jāpievieno slīdošajā ierīcē vai jalieto kritiena bloķētājs. Triecienu absorbējošās ierīces nodrošina, ka ķermenis netiks noslogots vairāk par 6 kN. Lai tas darbotos, visām sistēmas sastāvdaļām jābūt ražotām saskaņā ar EN 365. Vienmēr izmantojiet atbilstošu aprīkojumu kopā ar triecienu absorbējošām ierīcēm, pretējā gadījumā kritiens var izraisīt nāvējošas iekšējo orgānu traumas. Triecienu absorbējošām ierīcēm jāatbilst EN 355.

4. Ķermeņa iejūgs
Daļa no individuālās aizsardzības sistēmas, ko izmanto lietotājs. Bet drošības iejūgi tiek uzskatīti par pilnībā atbilstošiem un derīgiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem,  ja tie atbilst EN 361 prasībām. Drošības iejūga izvēle ir atkarīga no izmantošanas, vides un darba veida

 

Drošības pamatprincipi

Lūdzu sazinieties ar CERTEX Latvija, lai iegūtu papildus informāciju par individuālajiem drošības aprīkojumiem, pastāvīgajām horizontālajām un vertikālajām sistēmām, pretkritiena sistēmu montāžu un inspicēšanu, kā arī par apmācībām darbam augstumā.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]