CERTEX nodrošina klientiem pilnu risinājuma ciklu - produktu piegādi, remontu un tehnisko apkopi, iekārtu pārbaudes un testus, apmācības un sertifikācijas, kā arī pārvaldības sistēmas. Celšanas un drošības aprīkojuma inspicēšana tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētu izstrādājumu standartiem.

Apmācības
Pārbaudes un remonts
CertMax+
Tehniskais atbalsts
CAD rasējumi
Pilns risinājumu cikls