Trošu stropju tehniskā informācija

Kādi ir trošu stropju veidi, trošu galu iestrādāšanas veidi un kā temperatūras vide ietekmē stropes?


 

Trošu stropes izgatavošana

Konstrukcija: Trošu stropju izgatavošanai parasti izmanto troses ar tērauda klasi 1770 vai 1960 N/mm². Stropēs ar vairākiem zariem katrā zarā ir jāizmanto vienāda izmēra un kategorijas trose.  Apakšējā troses uzgaļa (uzgaļu) celtspējas robežai ir jābūt ne zemākai kā zaram (zariem), pie kā to (tos) stiprina. Stropēm ar piestiprinātiem āķiem, skavām uc. termināliem vienmēr cilpai ir jābūt aprīkotai ar ieliktni. Stropēm ar 3 vai 4 atzariem ir jāizmanto savienojošais gredzens ar starpposmu.
Drošības koeficients: vismaz 5:1.

Troses minimālais garums starp čaulām

Troses minimālajam garumam starp čaulām, kas noslēdz stropes zaru, ir jābūt vismaz 20 troses diametri. Troses minimālajam garumam starp savijumu galiem ir jābūt vismaz 15 troses diametri. Apļveida stropēm garumam starp čaulām ir jābūt vismaz trīs reizes lielākam par čaulas garumu pēc saspieduma.

Tērauda trošu stropes garuma noteikšana

Garums
Garums (L) ir attālums starp stropes slodzes pielikšanas punktiem vai cilpveida stropes apkārtmērs.

Vienzaru un riņķveida stropes
Ar čaulu nostiprinātas stropes garums nedrīkst atšķirties no nominālā garuma par vairāk nekā 2 troses diametru tiesu vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Stropes ar savijumu garums nedrīkst atšķirties no nominālā garuma par vairāk nekā 4 troses diametru tiesu vai 2% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Ja stropes ar vienu atzaru ir paredzētas izmantošanai komplektā, vienā komplektā ietilpstošo ar metāla uzgaļiem nostiprināto gredzenveida stropju garumu atšķirība nedrīkst pārsniegt troses diametra tiesu vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Vairākzaru stropes
Ar čaulu nostiprinātas stropes viena atzara garums nedrīkst atšķirties no nominālā stropes garuma par vairāk nekā 2 troses diametru tiesu vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Vairāku zaru stropes zaru garumu starpība bez slodzes nedrīkst būt lielāka par 1,5 troses diametru tiesu vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

“Vītās” (kabeļu vītās) riņķveida stropes
Kabeļu vīto stropju ar diametru <61 mm garuma pielaide ir ±1d vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks. Kabeļu vīto stropju ar diametru >65 mm garuma pielaide ir ±0,5d vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Lokanās cilpas garums

Lokanas cilpas apkārtmēram (I) ir jāatbilst vismaz četriem troses vijumu garumiem. Saskaņā ar CERTEX standartu nosacījumiem lokanās cilpas garumam (h) ir jāatbilst vismaz 15-kārtīgam troses diametram.

Trošu galu iestrādāšanas veidi

Biežāk lietotie trošu galu iestrādāšanas veidi un atlikusī trūkšanas slodze no troses kopējās trūkšanas slodzes.

Liets uzgalis ar cilpu
100% 
Liets uzgalis ar tapu
100% 
Liets uzgalis ar cilpu
100%
Presēta cilpa
90% 
Presēta cilpa ar aizsargcilpu
90% 
Presēta cilpa ar lietu aizsargcilpu
90% 
Valcēts uzgalis ar vītni
90% 
Valcēts uzgalis ar cilpu
90% 
Valcēts uzgalis ar dakšu 
90% 
Trošu žņaugi
80% 
Trošu ķīlis 
80%
Trošu ķīlis liftiem
80% 
Pīta cilpa 
80% 
Pīta cilpa ar aizsargcilpu
80% 
Čaula:
Tērauda 80%
Cita 50% 

Marķējuma zīmes

Katrai stropei ir marķējuma plāksnīte vai marķējums uz čaulām (stropēm ar vienu zaru un riņķveida stropēm), uz kura norādīta ražotāja identifikācija, celtspēja, garums, izgatavošanas datums un CE marķējums.

Tērauda troses stropes celtspēja (WLL)


Vienzaru strope
WLL (tonnas) = (Fmin x KT) / (Zp x g)

Riņķveida strope (čokers)
WLL (tonnas) = (Fmin x KT x 2 x 0,8) / (Zp x g)

Vairākzaru stropes
WLL (tonnas) = (Fmin x KT x KL) / (Zp x g)

Fmin = troses minimālā trūkšanas slodze, izteikta kN.
KT = uzgaļa efektivitātes koeficients: 0,9 presētām čaulām un 0,8 savijumam.
KL = zaru koeficients, kas attiecas uz zaru skaitu un leņķi attiecībā pret vertikāli, skatiet tabulu.
Zp = utilizācijas koeficients (darba slodzes koeficients) ar vērtību 5.
g = 9,81

Liekšanas diametra ietekme uz celtspēju (WLL)
CERTEX iesaka ņemt vērā, ka stropes celtspēja būs mazāka pie mazāka locījuma diametra. Piemēram, ja trose ir aplocīta apkārt slodzes pielikšanas punktam ar tādu pašu diametru kā pašai trosei, celtspēja samazināsies uz pusi, skatiet attēlu.

Darba vides ietekme uz celtspēju

Temperatūras ietekme
Ir jāņem vērā maksimālā pieļaujamā temperatūra, ko troses strope var sasniegt lietošanas laikā. Praksē tas ir sarežģīti, bet nedrīkst novērtēt temperatūru pārāk zemu.
Zemāk esošajā tabulā ir apkopoti pazeminātas celtspējas parametri saistībā ar temperatūru, ņemot vērā troses nobeiguma veidu, uzgaļa materiālu un troses serdi.

Ja trošu stropes izmanto temperatūrā zem -40°C, ir jākonsultējas ar CERTEX.

Lietojot trošu stropes tabulā norādītajā pieļaujamajā temperatūru diapazonā, nav nepieciešama ilgstoša celtspējas pazemināšana, kad trose tiek atgriezta apkārtējās vides temperatūrā.

Stiprinājums Stiprinājuma materiāls Troses serdenis Samazinājums % no stropes celtspējas pie tempertatūras (t) ºC 
      -40 +100 +101-150 +150-200 +200-300 +300-400 Virs 400
Čaula Alumīnijs FC 100 Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot
Čaula Alumīnijs IWR 100 100 Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot
Čaula Tērauds FC 100 Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot
Čaula Tērauds IWR 100 100 90 75 65 Nelietot
Pinums - FC 100 Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot Nelietot
Pinums - IWR 100 100 90 75 65 Nelietot

Skābes ietekme
Trošu stropes nedrīkst iegremdēt skābju šķīdumos un pakļaut skābju tvaiku iedarbībai.

Ķīmiskā iedarbība
Ja sagaidāms, ka stropes tiks pakļautas ķīmisko vielu ietekmei savienojumā ar augstu temperatūru, ir jākonsultējas ar CERTEX.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]