Glābšanas aprīkojums

CERTEX profesionāļu komanda, ņemot vērā darba aizsardzības prasības darbam augstumā, sniedz ieteikumus par glābšanas aprīkojuma darbam augstumā izvēli, kā arī veic praktiskās apmācības drošības līdzekļu lietošanā paaugstinātas bīstamības apstākļos.

Lai pieteiktu apmācības vai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar Certex klientu apkalpošanas nodaļu.