Darbs augstumā

Kādi riski pastāv, strādājot augstumā?


 

Strādājot augstumā, svarīgi ir iepriekš izvērtēt visus riskus. Lai aizsardzība pret kritienu glābtu jūs kritiena gadījumā, ir jāņem vērā trīs faktori: kritiena faktors, kritiena augstums un svārsta risks.

Krišanas faktors

Termins kritiena faktors tiek lietots, lai novērtētu risku, strādājot vidē, kurā pastāv kritiena risks. Kritiena faktoru izmanto, lai novērtētu kritiena augstumu, kuram lietotājs var tikt pakļauts kritiena gadījumā. Tādējādi lietotājs var nodrošināt, ka nepastāv risks saskarties ar zemāku līmeni (zemi vai citu virsmu).

Lietotājam jācenšas piestiprināties pie pēc iespējas augstāka stiprinājuma punktu; tam būtu jāatbilst zemam kritiena koeficientam. Tas ir tāpēc, ka augsts stiprinājuma punkts samazina kritiena augstumu un līdz ar to arī traumu risku kritiena gadījumā. Situācijās, kad kritiena koeficients ir lielāks par 1 vai ja pārvietošanās iespējas ir lielāka par 0,6 m, jāizmanto pretkrišanas aizsarglīdzekļi ar triecienu absorbējošu funkciju.

Kritiena augstums

Lai aizsardzība pret kritienu sniegtu vēlamo efektu, zem lietotāja ir jābūt brīvai vietai, lai aprīkojums varētu absorbēt kritienu. Kritiena augstums ir atkarīgs no izvēlētā aprīkojuma, kā arī no tā, kur ir novietots stiprinājuma punkts. Kritiena augstumu var samazināt, izvēloties pretkritiena blokus. Kā tiek aprēķināts kritiena augstums, var redzēt zemāk esošajā attēlā.

Šūpošanās risks

Kritiena aizsardzības sistēmas stiprinājuma vietai jābūt novietotai vertikāli virs lietotāja, tomēr ne vairāk kā 15 grādu leņķī, lai kritiena gadījumā novērstu svārsta šūpošanos, kas var radīt lietotāja savainojumus. Ja nav iespējams noenkurot kritiena aizturēšanas sistēmu netālu no darba vietas, var izmantot punktu katrā lietotāja pusē, lai noenkurotu un tādējādi novērstu svārsta šūpošanos kritiena gadījumā. Tas var būt ar dubulto sakabi vai dubultu kritiena aizturēšanas bloku. Izmantojot jumta segumu, svārsta šūpošanās risku var samazināt, novietojot stiprinājuma punktu stūrī, 2,5 m no katras malas.

Riski darbam augstumā

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]

 

Lūdzu sazinieties ar CERTEX Latvija, lai iegūtu papildus informāciju par individuālajiem drošības aprīkojumiem, pastāvīgajām horizontālajām un vertikālajām sistēmām, pretkritiena sistēmu montāžu un inspicēšanu, kā arī par apmācībām darbam augstumā.