Periodiskās pārbaudes

Kā mērīt troses diametru un kas ir troses pagarinājums?


 

Kā pareizi izmērīt tērauda troses diametru?

Pirms troses uzstādīšanas vienmēr jāpārbauda tās diametrs. Mērijumi javeic uz troses taisnās daļas, vismaz divās vietās ar metra atstatumu vienai no otras. Katrā vietā jāveic divi mērijumi ar 90 grādu nobīdi vienam pret otru. Mērijumu starpībai jābūt saskaņā ar pielaidēm sekojošajā tabulā.

 

Vispārēja pielietojuma tērauda troses

Troses nomināls Ø

Nenoslogotas troses diametra nomināla pielaide

mm %
2 līdz <4 0 +8
4 līdz <6 0 +7
6 līdz <8 0 +6
≥8 0 +5

 

Troses nomināls Ø

Starpība starp diviem mērijumiem izteikta procentos no diametra nomināla, nenoslogotai trosei
 

Trose, kura sastāv tikai no metāla dzīslam

Trose, kuras sastāvā ir organiskā serde

mm max % max %
2 līdz <4 +7 -
4 līdz <6 +6 +8
6 līdz <8 +5 +7
≥8 +4 +6

 

Tērauda troses cilvēku pacēlājiem

Troses nomināls Ø

Diametra nomināla pielaide trosēm ar organisku / sintētisku serdi Diametra nomināla pielaide trosēm ar metāla serdi
Nenoslogota Noslogota līdz 5% no min. trūkšanas slodzes Noslogota līdz 10% no min. trūkšanas slodzes Nenoslogota Noslogota līdz 5% no min. trūkšanas slodzes Noslogota līdz 10% no min. trūkšanas slodzes
mm max% min % min % max % min % max %
≤10 +6 +1 0 +3 0 -1
>10 +5 +1 0 +2 0 -1

 

Troses nomināls Ø Starpība starp diviem mērijumiem izteikta procentos no diametra nomināla pie noslogojuma 5% vai 10% no min. trūkšanas slodzes
  Troses ovalitāte Vidējā diametra nobīde
mm max % max %
<8 +4 +3
≥8 +3 +2

 

General base General base

Tērauda trošu pagarināšanas īpašības

Jebkuras stieples, kuras satītas spirāles formā (vijums vai trose), var palielināt garumu, kad tās pakļauj stiepes slodzei. To var iedalīt trīs atsevišķos posmos, atkarībā no pieliktās slodzes lieluma:

    1. posms: sākotnējais pagarinājums;
    2. posms: elastības pagarinājums;
    3. posms: pastāvīgais pagarinājums (termiskā pagarināšanās un saraušanās, rotācijas, nodiluma un korozijas).

1. un 2. posms ir ļoti svarīgi, jo tie atspoguļo troses fiziskās īpašības. 3. posmu var izraisīt nepareiza troses izvēle vai nepietiekamas troses pārbaudes. Visi posmi ir savā starpā saistīti un veido noteiktu notikumu gaitu, tādēļ jauna trose, kas pakļauta pārslodzei sākumā izies 1.un 2. posmu pirms sāksies trešais (pastāvīgais pagarinājums).

Posms 1: Sākotnējais pagarinājums
Šis posms ir atkarīgs no troses konstrukcijas un var tikt izskaidrots šādi:

Kad tiek noslogota jauna trose, trošu dzīslas "ieguļas" vietā, kas izraisa troses diametra samazināšanos. Šis diametra samazinājums izsauc dzīslu tinuma pagarinājumu, kas, pielāgojoties vijumam, veido troses tinuma pagarinājumu.

Kopējo pagarinājumu nevar noteikt precīzi, jo tas bez troses un vijumu konstrukcijas ir atkarīgs no pieliktās slodzes un noslogojuma biežuma.

Nav iespējams izrēķināt precīzus lielumus dažādām konstrukcijām, bet var lietot dotos lielumus, lai sasniegtu pietiekami precīzus rezultātus. 

 

Noslogojums Drošības faktors Kopējais troses pagarinājums izteikts %
    Trose ar organisko serdi Trose ar metāla serdi
Viegls noslogojums 8 0,25 0,125
Normāls noslogojums 5 0,5 0,25
Liels noslogojums 3 0,75 0,5
Liels noslogojums ar daudz izliekumiem 2 Līdz 2 Līdz 1

 

Posms 2: Elastības pagarinājums (izstiepums)
Vadoties pēc 1. posma, trose pagarinās veidā, kuru apraksta Huka likums, tas ir, deformācija ir proporcionāla pieliktajam spēkam. 

Proporcionalitātes koeficients parasti ir materiāla konstante saukta par Elastības Moduli (E-moduli). Tērauda trosēm E-modulis vairāk ir konstrukcijas konstante nekā materiāla konstante.

Elastības pagarinājums var tikt aprēķināts šādi (Huka likums):

Elastības pagarinājums (mm) = (W x L) / (E x A)

W = pieliktais svars (kg)
L = troses garums (mm)
E = elastības modulis (kg/mm2)
A = troses šķērsgriezuma laukums (mm2)

Elastības modulis atšķiras dažādām trošu konstrukcijām. Atkarībā no ražošanas, stieples izmēriem un citiem faktoriem, E-modulis atšķiras dažādām trosēm ar vienādu konstrukciju un izmēriem. Ja nepieciešams zināt precīzu elastības moduli konkrētai trosei, nepieciešams veikt pārbaudi šai konkrētajai trosei.

Elastības pagarinājuma posms ir spēkā kamēr nav sasniegts elastības robeža. Ja svars pārsniedz šo robežu, sākas 3. posms. Elastības robeža tiek definēta kā maksimalā slodze, pie kuras trose atgriežas sakotnejā stavoklī pec tās atslogošanas.

Vispārējie E-moduļi atkarībā no trošu konstrukcijas

Tērauda troses tips E-modulis
kp/mm²
Spirālveida dzīslas, veids 1x7 12600
Spirālveida dzīslas, veids DYFORM 1x7 14000
Spirālveida dzīslas, veids 1x19 10900
Spirālveida dzīslas, veids DYFORM 1x19 13600
6-daļīgas atsevišķas konstrukcijas ar organisko serdi, piemēram 6x7-FC 6300
6-daļīgas atsevišķas konstrukcijas ar metāla serdi, piemēram 6x7-WRC 7000
6-daļīgas montētās konstrukcijas ar organisko serdi, piemēram 6x36-FC 5000
6-daļīgas montētās konstrukcijas ar metāla serdi, piemēram 6x36-IWRC 6000
Kompaktētās konstrukcijas ar metāla serdi, piemēram DYFORM 6 6400
Kompaktētās konstrukcijas ar metāla serdi, piemēram DSC- DYFORM 7900
Vairākvijumu ar pretrotācijas īapašībām , piemēram 18x7 4200
Vairākvijumu ar pretrotācijas īapašībām , piemēram. 35x7 6900
Vairākvijumu, kompaktēta ar pretrotācijas īapašībām , piemēram. 34x7-KWSC 7200
Liftu trose TRULIFT 8F (8x19S-FC) 4000
Liftu trose TRULIFT 8SPC (8x19S-SPC) 4300
Liftu trose TRULIFT 8S (8x19S-IWRC)/TRULIFT 9S (9x19S-IWRC) 6000

Šie lielumi ir spēka trosēm, kuras tiek lietotas ar drošības koeficientu 5:1.

Posms 3: Pastāvīgais pagarinājums
Ne elastīgs pagarinājums, kuru izraisa svars, kurš pārsniedz materiāla sagrūšanas punktu. Ja svars pārsniedz proporcionalitātes robežu, pagarinājums palielināsies vairāk kā slodzes palielinājums. Tas notiek līdz tiek sasniegta slodze, pie kuras sāksies nepārtraukts pagarinājums izraisot troses plīšanu bez turpmākas slodzes palielināšanas.

Termiskā pagarināšanās un saraušanās
Šī veida pagarināšanās un saraušanās ir atkarīga no troses lineārā izplešanās koeficienta.

Koeficients ir lineārs un mainās atkarībā no materiāla temperatūras izmaiņām. Tā vērtība ir: 0,0000125/˚C.

Pagarinājuma aprēķina formula ir sekojoša: Pagarinājums izteikts m = 0,0000125 x L x t.

L = troses garums (m)
t = temperatūras starpība (˚C)

Rotācijas pagarinājums
Pagarinājums, kas rodas dēļ troses nenostiprinātā gala rotācijas pie noslogojuma vai uzstādīta griezuļa dēļ. Vijuma garums palielināsies, attiecīgi izraisot visas troses pagarinājumu.

Nodiluma pagarinājums
Pagarinājums, kas rodas trošu dzīslu nodiluma dēļ, tas samazina troses metāla šķērsgriezuma laukumu un izraisa papildus konstruktīvu pagarinājumu.  

Piemērs:
Kopējais pagarinājums 200m, 28 mm, 265-dzīslu (6x36-IWRC) trosei pie slodzes 10 tonnas (drošības attiecība 5:1) un temperatūras palielinājuma 20°C.

Atbilstoši posmam 1:
Sākotnējais pagarinājums = 0,25% x troses garums = 0,25% x 200 m = 500 mm.

Atbilstoši posmam 2:
Elastības pagarinājums = (W x L) / (E x A) = (10000 x 200000) / (6000 x 615,4) = 540 mm.

Atbilstoši posmam 3:
Termiskais pagarinājums = 0,0000125 x L x t = 0,0000125 x 200 x 20 = 50 mm.

Kopējais pagarinājums = 500 mm + 540 mm + 50 mm = 1090 mm

Trūkšanas slodzes definīcija

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]