Tekstila stropes pārbaude

Kādi ir pārbaudes kritēriji tekstila stropēm?


 

Pirms katras lietošanas reizes, riņķveida/tekstila strope jāpārbauda, vai tai nav defektu, un jāparliecinās, ka identifikācija un specifikācija ir pareiza. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot stropi, kas ir neidentificēta vai bojāta, tā vietā tā jānosūta kompetentai personai pārbaudes veikšanai.

Lietošanas laikā ir jāveic regulāras pārbaudes, vai nav defektu vai bojājumu, tostarp bojājumu, ko aizsedz netīrumi, kas varētu ietekmēt turpmāku drošu stropes lietošanu. Šīm pārbaudēm jāattiecas uz visiem āķiem un celšanas piederumiem, ko izmanto savienojumā ar stropēm. Ja rodas šaubas par piemērotību lietošanai vai ja kāds no nepieciešamajiem marķējumiem ir pazaudēts vai kļuvis nesalasāms, strope ir jāizņem no ekspluatācijas, lai to pārbaudītu kompetenta persona.

Pārbaudes periodi jānosaka kompetentai personai, ņemot vērā pielietojumu, vidi, lietošanas biežumu un līdzīgus faktorus, taču jebkurā gadījumā stropes ir vizuāli jāpārbauda vismaz reizi gadā, to veicot kompetentai personai, lai tiktu apstiprināta tās piemērotība turpmākai lietošanai.

Šādu pārbaužu ieraksti ir jāsaglabā.

Jebkuri bojājumi, kas redzami pārsegā, norāda uz iespējamu nesošās serdes bojājumu.

Bojātas stropes ir jāizņem no ekspluatācijas.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet pats veikt stropes remontu. Riņkveida stropi nedrīkst uzglabāt tiešos saules staros vai ultravioletā starojuma avota ietekmē.  

 

Apstākļu piemēri, kas var ietekmēt turpmāku drošu lietošanu:

Virsmas berze, parastā lietošanā pārsega virsmas šķiedrās radīsies neliela berze. Tas ir normāli, un tam ir nenozīmīga ietekme. Tomēr šis efekts var būt dažāds un, tam turpinoties, var prognozēt zināmu spēka zudumu.

Jebkura būtiska berze, it īpaši lokalizēta, ir rūpīgi jāizvērtē. Lokalizētus nobrāzumus, kas atšķiras no vispārējā nodiluma, var izraisīt asas malas, kamēr strope ir nospriegota, un tas var izraisīt pārsega iegriešanu un/vai nopietnus izturības zudumus.

Iegriezumi pārsegā, šķērsvirzienā vai gareniski, vai jebkādi šuvju bojājumi rada nopietnas šaubas par serdes integritāti. Riņkveida stropes serde ir atsegta.

Izgriezumi siksnās, krusteniski vai gareniski, malu griezumi vai nobrāzumi, caurgrieztas šuves vai cilpas.

Ķīmiskā iedarbība izraisa materiāla lokālu vājināšanu un mīkstināšanu. Par to liecina atslāņošanās pārsega virsmā, kas var tikt nolobīta vai noberzta.

Karstuma vai berzes bojājumi. Par to liecina pārsega materiāla šķiedru stiklains izskats un ārkārtējos gadījumos var rasties šķiedru saplūšana, kas liecina par serdes pavājināšanos.

Bojāti vai deformēti āķi.


 

Riņķveida stropju brāķēšana

Lentas stropju brāķēšana

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]