Certex Latvija SIA privātuma politika mājas lapas apmeklētājiem un tiešsaistes veikala lietotājiem

Apmeklējot šo interneta vietni, jūs varbūt lūgs iesniegt kādus noteiktus personas datus. Šajā interneta vietnes politikā aprakstīts, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un kā šajā vietnē izmantojam sīkdatnes.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi vai sīkdatnes izmantošanu, aicinām sazināties ar mums: info@certex.lv.

Kādi personas dati tiks apstrādāti un kāds ir apstrādes mērķis?
Ja jūs reģistrēsiet kontu mūsu tiešsaistes veikalā, veiksiet pied
āvājuma pieprasījumu mūsu mājas lapā vai aizpildīsiet kontaktformu, SIA CERTEX Latvija ievāks un apstrādās jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, darba vietas nosaukumu, jebkādus ziņojumus un citus datus, ko jūs varētu sūtīt mums izmantojot mūsu vietni. Šie personas dati tiek ievākti tieši no jums. Kontaktinformācijas sniegšana ir obligāta, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu. Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai varētu sazināties ar jums kā ar uzņēmuma pārstāvi, sūtot jaunumus vai citus komunikācijas vai mārketinga materiālus, kas varētu jūs interesēt. Mēs arī ievāksim informāciju saistībā ar mūsu sūtīto jaunumu un mārketinga materiālu saņemšanu un izsekosim, uz kādām saitēm jūs esat klikšķinājis utt.

Ja jūs pierakstīsities CERTEX Latvija jaunumu saņemšanai izmantojot linku mūsu vietnē vai parakstā, SIA CERTEX Latvija veiks jūsu personas datu apstrādi, lai varētu sūtīt jums šādus jaunumus un citus komunikācijas vai mārketinga materiālus, kas varētu jūs interesēt. Jums ir obligāti jāiesniedz sava e-pasta adrese, lai mēs varētu nodrošināt un administrēt jūsu pierakstīšanu. Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no mūsu jaunumu saņemšanas, nosūtot savu e-pasta adresi vai izmantojot vienkāršu saiti ziņu pamatnē vai apstiprinājuma formā "atteikties no jaunumu saņemšanas".

CERTEX Latvija var laiku pa laikam pieprasīt informāciju tirgus pētījumu nolūkiem. Šāda informācijas sniegšana vienmēr ir pēc brīvas izvēles, un, tāpat kā jebkāda cita personas informācija, tā netiks izpausta nevienam citam bez jūsu atļaujas.

Jūsu personas dati tiks ievākti un apstrādāti arī ar sīkdatņu palīdzību, kā noteikts mūsu sīkdatņu politikā.

Kas var piekļūt personas datiem un cik ilgi tie tiek glabāti?
Jūsu iesniegtie personas dati var tikt nosūtīti CERTEX Latvija ārējiem piegādātājiem (piem., IT piegādātājiem) tādā apjomā, kā nepieciešams e-pasta sūtījumu administrēšanā un veikšanā saskaņā ar jūsu vēlmēm. Taču CERTEX Latvija nepārdos, nenodos un neizpaudīs jūsu personas informāciju nevienam nesaistītam uzņēmumam, organizācijai vai privātpersonai bez jūsu atļaujas. Iespējams, ka gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, jūsu dati tiks nosūtīti Lifting Solutions Group ietvaros apstrādei un izmantošanai Lifting Solutions Group ietvaros citās valstīs. Šiem personas datiem varēs piekļūt tikai CERTEX Latvija darbinieki, kuriem jūsu personas dati ir vajadzīgi izmantošanai iepriekš nosauktajiem mērķiem. Uzņēmums CERTEX Latvija ir arī veicis pienācīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, piem., pret nozaudēšanu un neautorizētu piekļuvi.

Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti jūsu pieprasījuma administrēšanai, tiks izdzēsti, kad mēs būsim beiguši šī pieprasījuma administrēšanu, izņemot gadījumu, ja jūs vai jūsu pārstāvētais uzņēmums kļūs par CERTEX Latvija klientu. Šādā gadījumā jūs saņemsiet turpmāku informāciju attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti, lai pārvaldītu jūsu kontu un pasūtījumus, kas tika veikti, izmantojot tiešsaistes veikalu, tiks glabāti līdz brīdim, kad jūs izdzēsīsiet savu kontu un/vai atteiksieties no šīs pierakstīšanas.

Ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiks glabāti ilgāku laika periodu, nekā noteikts iepriekš, ja tas būs prasīts saskaņā ar spēkā esošiem likumiem.

Jūsu tiesības
CERTEX Latvija reģ. nr. 40003791169, ar juridisko adresi Rītausmas iela 11b,Rīga, LV-1058, un Axel Johnson International Lifting Solutions, reģ. nr. 556057-8873, ar juridisko adresi Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, Zviedrija, kopīgi ir jūsu personas datu apstrādes kontrolieri. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par nodrošināšanu, lai jūsu personas datu apstrāde tiek veikta pareizi un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus mēs apstrādājam attiecībā uz jums, un jūs varat pieprasīt šo datu kopiju. Jums ir tiesības pieprasīt veikt labojumus ar jums saistītos nepareizos personas datos, un dažos gadījumos jūs varat pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu personas datus (piem., ja personas dati vairs nav nepieciešami tam mērķim, kuram tie tika ievākti). Jums ir arī tiesības iebilst pret noteiktiem jūsu personas datu apstrādes veidiem (piem., tiešo mārketingu) un pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Ņemiet vērā, ka jūsu personas datu ierobežojuma vai dzēšanas rezultātā mēs varbūt vairs nespēsim pildīt savas uzņemtās saistības. Jums ir arī tiesības izgūt savus personas datus mašīnlasāmā formātā un nosūtīt šos personas datus citam kontrolierim.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, droši varat sazināties ar mums pa e-pastu info@certex.lv.

Ja jums ir kādi iebildumi vai sūdzības par mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzību pārraugošajai varasiestādei.

Šī sīkdatņu politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2020. gada 24. augustā.