Aprīkojuma pārbaudes_bloks

CertMax+ ir tiešsaistes iCertMax+ tiešsaistes inspicēšanas programmanspicēšanas programma, kura sniedz Jums iespēju uzturēt kontroli par rīcībā esošo aprīkojumu, plānotajām pārbaudēm un pārbaužu rezultātiem. Sistēmā pieejama informācija par visām iekārtām, kuras tika pārbaudītas izmantojot CERTEX servisa pakalpojumu. CertMax+ programma uzglabā datus par visām veiktajām pārbaudēm un apkopojot ievadīto informāciju, sistēma informē par nākamās pārbaudes datumu.

Jūsu ieguvumi:

  • Rīcībā esošā aprīkojuma uzskaite
  • Tehniskā stāvokļa statuss
  • Jauna aprīkojuma reģistrēšana
  • Piekļuve dokumentācijai no jebkuras vietas 24/7/365
  • Atgādinājumi par kārtējām pārbaudēm

Kontaktējiet ar Certex Latvija klientu apkalpošanas nodaļu, lai iegūtu vairāk informācijas par tiešsaistes pakalpojumu CertMax+.  

Velāties uzzināt vairāk par CertMax+? Sazinieties ar mums!