Trose

Kā pareizi uzstādīt, lietot un uzglabāt tērauda troses?


 

Tērauda troses iepakojuma veidi

Tērauda troses parasti piegādā satītas ritulī, uztītas uz spolēm vai krustiem. Lūgums norādīt vēlamo iepakojumu pie pasūtijuma.

Trose Trose Trose

Tērauda troses pacelšana un pārvietošana

Pārliecinieties lai pie pacelšanas trose netiek bojāta ar pacēlāja dakšām vai kādu citu pacelšanas mehānismu.

UZMANĪBU! Nepareiza troses celšana un pārvietošana var izraisīt troses bojājumus!

General base General base Pārliecinieties lai pie pacelšanas trose netiek bojāta ar pacēlāja dakšām

Tērauda troses uzglabāšanas prasības

Tērauda troses jāglabā sausā, labi ventilējamā vietā. Uzglabājot ārā tā jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu. Pie ilgstošas uzglabāšanas ieteicams periodiski pagriezt trošu spoles, īpaši siltos uzglabāšanas apstākļos. Troses regulāri jāpārbauda un nepieciešamības gadijumā jāieeļļo.

UZMANĪBU!Nepareiza troses uzglabāšana var izraisīt troses bojājumus. Nekad neuzglabājiet troses vidē ar biežām temperatūras maiņām.

Tērauda troses uzglabāšanas prasības, uzglabājot troses ārā

Tērauda troses notīšanas norādes

Nepareiza troses notīšana var izraisīt nopietnus troses bojājumus. Troses tīšanu jāveic saskaņā ar sekojošām norādēm:

- Ritulis jāizritina, vai jānovieto uz rotējoša / pagriežama centra.
- Krusts un spole jānovieto uz ass kura tām ļauj rotēt.
- Uztīt un notīt trosi tajā pat rotācijas virzienā.
- Spoli nepieciešams piebremzēt lai trose pārtīšanas laikā būtu visu laiku nospriegota.

UZMANĪBU! Nepareiza iepakojuma atvēršana var izraisīt nopietnas traumas, pārliecinieties ka trose nevar patvaļīgi iztīties.

Nekad nenotiniet trosi no nekustīgas spoles - samezglošanās risks.

General base General base General base General base General base General base

Nepareiza troses griešana var izraisīt troses bojājumus

Parasti troses tiek piegādātas grieztos gabalos ar apdedzinātiem galiem. Ja pie uzstādīšanas trosi nepieciešams nogriezt, ir nepieciešams uzlikt žņaugu uz abam pusēm no griezuma vietas lai izvairītos no vijumu attīšanās un tinuma garuma palielināšanās. 

Preformētam trosēm ir pietiekami uzlikt vienu žņaugu katrā griezuma pusē. Trosēm ar pretrotācijas īpašībām ir nepieciešams uzlikt, vismaz, divus žņaugus katrā griezuma pusē. Minimālais žņauga platums nedrīkst būt mazāks kā  divi trošu diametri.

Griešanu drīkst veikt ar augstabgriezienu griezējdisku, karsto griešanu, vai atbilstošām mehaniskām un hidrauliskām šķērēm.  

Pēc troses nogriešanas žņaugiem jāpaliek savās vietās līdz troses gals nav sametināts.

UZMANĪBU!  Nepareiza troses griešana var izraisīt troses bojājumus. Esiet īpaši piesardzīgi griežot troses ar pretrotācijas īpašībām.

Lietojiet aizsargbrilles.

General base General base General base

Tērauda troses savienošanas veidi

Uzstādot jaunu trosi, veco un jauno trosi var savienot ar vilkšanas satvērēju vai cilpu.

Lai nodrošinātu katras troses individuālu rotēšanu, var izmantot griezuli, kas novērš jaunās troses griešanos kopā ar veco.

UZMANĪBU! Uzstādīšanas laikā vienmēr pārliecinieties, ka trose nav nospriegota. Uzmavai vai savienojumam ir jābūt aprīkotam ar griezuli.

General base

Rievu rādius un augstums

Pārbaudiet spoles visparējo stāvokli. Ja spole ir rievota, pārbaudiet rievu rādiusu un augstumu vai tās atbilst jaunas troses izmēriem.

UZMANĪBU!  Neatbilstoša spole var izraisīt troses bojājumus, līdz ar to samazināsies troses kalpošanas laiks.

General base

Tērauda troses tīšanās virzieni

Troses tīšanās virziens uz spoles un nostiprinājuma vieta ir faktori kas nosaka vai jālieto trose ar kreiso, vai labējo tinumu. Jāvadās pēc sekojoša principa:

Rievas uz spoles ar labējo vītni - kreisā vijuma trose.
Rievas uz spoles ar kreiso vītni - labējā vijuma trose.

UZMANĪBU! Nepareiza vijuma troses izvēle var negatīvi ietekmēt troses veiktspēju.

Uzlieciet tītavu uz ass un novietojiet to uz kārtīgi nostiprināta statīva tā, lai tā varētu rotēt un tikt apstādināta, lai izvairītos no pārāk liela troses garuma notīšanās troses uzstādīšanas laikā. Ja tinums ir vairākās kārtās, var būt nepieciešams tītavu novietot iekārtā, kas nodrošina troses pretestību, pārtinot to no tītavas uz spoli. Tas tiek darīts ar tādu nolūku, lai apakšējie (un nākamie) uz spoles esošie troses tinumi būtu cieši nospriegoti.

UZMANĪBU! Nepareiza uztīšana var būtiski sabojāt trosi un nelabvēlīgi ietekmēt tās ekspluatāciju. 

General base General base General base General base

Tērauda troses tīšana vairākās kārtās

Vairākās kārtās uz spoles uztīta trose var radīt deformāciju (saplacināšanu, saspiešanu u.c.) apakšējās kārtās, ja tiek izmantota nepareizas konstrukcijas trose un/vai tā tiek uztīta nepareizi.

General base

Novirzes leņķis var izraisīt troses nodilumu

Pārāk liels novirzes leņķis var izraisīt stipru troses nodilumu pret blakus esošo tinumu uz spoles

General base

Troses garuma aprēķins

Šī formula ļauj aptuveni aprēķināt konkrēta diametra (d) troses garumu, ko var uztīt uz spoles.

Troses garums (m) = (A+B) x A x C x π x 106 / d2

A, B un C tiek izteikti metros, bet d – milimetros.

Ņemiet vērā, ka troses parasti tiek izgatavotas ar maksimālo diametra pielaidi.

General base

Pirms sākt darbu ar tērauda trosēm

Pēc troses uzstādīšanas un pirms tās lietošanas uzsākšanas trose dažas reizes ir jāizmēģina darbībā paredzamajā kustības diapazonā ar nelielu slodzi, lai tā pielāgotos faktiskajiem darba apstākļiem.

General base

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]