1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie Pirkšanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) ir abu pušu juridiski saistošs dokuments, kurā norādītas Pircēja un SIA “Certex Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003791169, adrese: Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058  (turpmāk “Pārdevējs”) tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildības un citi noteikumi, kas attiecas uz preču pirkšanu un pārdošanu www.certex.lv interneta veikalā (turpmāk “Internetveikals”).

  1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot, nospiežot „REĢISTRĒTIES“ pie reģistrācijas Internetveikalā un atzīmējot “Esmu iepazinies un piekrītu Pirkšanas noteikumiem” pirkuma apstiprināšanas brīdī.

  1.3. Ja Pircējs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c., un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  1.4. Veikt pirkumus Internetveikalā ir tiesības fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, un juridiskām personām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.5. Visiem pasūtījumiem zem 30 EUR (neieskaitot PVN) tiek piemērota Pasūtījuma Apkalpošanas Maksa (Small Order Surcharge) – 10 EUR + PVN

  1.6. Šos noteikumus uzskata par piemērojamiem, ja nav citu rakstisku vienošanos.
 2. Pirkumu veikšana

  2.1. Internetveikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

  2.2. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus, izvēlieties piemērotāko piegādes veidu un maksājuma metodi. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar PVN un piegādes izmaksas tiks aprēķinātas noformējot pirkumu. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

  2.3. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts Internetveikalā un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
   
 3. Pircēja tiesības un pienākumi

  3.1. Veicot preču pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt preču piegādes veidu.

  3.2. Pircējs apņemas samaksāt par precēm un to piegādi (ja ir attiecināms), kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti, noformējot pasūtījumu) 3 (trīs) darba dienu laikā un saņemt pasūtītās preces.

  3.3. Iegādājoties preces Pircējs apņemas ievērot visus Lietotāja pamācībā esošos norādījumus un izmantot preci stingrā saskaņā ar sniegto lietošanas instrukciju. Neievērojot šos noteikumus Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem, drošības līmeni, kā arī tiek zaudēta Preces garantija.

  3.4. Pircējam ir tiesības atteikties no preces, saskaņā ar šo Noteikumu 7.1. punktā aprakstītiem Preču atgriešanas noteikumiem.

  3.5. Punktā 3.3. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru Kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par  distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

  3.6. Pircējs ir atbildīgs par savu datu pareizību. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tie ir nekavējoties jāatjauno.

  3.7. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savu pieslēgšanās informāciju. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās informāciju, viņam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam, sadaļā “Kontakti” norādītajām sazināšanās iespējām.
   
 4. Pārdēvēja tiesības un pienākumi

  4.1. Pārdevējam ir pienākums, saskaņā ar šiem Noteikumiem, nodot pasūtījumu Pircējam vai piegādāt pasūtīto preci Pircējam uz norādīto adresi noteiktajā laika periodā, ja tāda iespēja tika izvēlēta.

  4.2. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 5.3 punktos paredzētos samaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

  4.3. Ja Pircējs mēģina kaitēt traucēt Internetveikala darbību un/vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai apturēt viņam iespēju izmantot Internetveikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.
   
 5. Preču apmaksas noteikumi

  5.1. Preču cenas Internetveikalā ir norādītas eiro bez PVN, piegādes un troses griešanas izmaksām, pasūtījuma kopējās izmaksas ar PVN, piegādes un citām izmaksām tiks aprēķinātas noformējot pirkumu.

  5.2. Apmaksa par precēm iespējama izvēloties sekojošas maksājumu metodes:

         5.2.1. Apmaksa, izmantojot Swedbank, SEB, Citadele vai Luminor internetbanku maksājumus, uz kuriem ir norāde Internetveikalā (šo maksājumu nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS);

         5.2.2. Visa/Mastercard karšu maksājumi, uz kuriem ir norāde Internetveikalā (šo maksājumu nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS).

         5.2.3. Samaksa ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu.

  5.3. Distances līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Internetveikala/uzņēmuma bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

  5.4. Ja Pircējs apmaksu nav veicis rēķinā norādītajā termiņā un maksājums nav apstiprināts, vai individuāli nav paziņots Pārdevējam uz e-pastu, ka maksājums ir veikts, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs atsakās no Distances līguma un atceļ pasūtījumu.
   
 6. Preču piegādes noteikumi

  6.1. Preces tiek piegādātas Latvijas teritorijas robežās.

  6.2. Pārdevējs izsniedz vai nosūta preces, saņemot maksājuma apstiprinājumu par pasūtīto preci un piegādes izmaksām.

  6.3. SIA “Certex Latvija” piedāvā sekojošus piegādes veidus:

         6.3.1. Preces, kas ir pieejamas noliktavā, tiek nogādātas ar kurjeru Pircēja norādītajā adresē 2-3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

         6.3.2. Preces, kas ir pieejamas noliktavā, tiek nogādātas uz Pircēja izvēlēto  pakomātu visā Latvijā 2-3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

         6.3.3. Preces var saņemt SIA “Certex Latvija” noliktavā, Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058.

  6.4. Preces, kas nav pieejamas noliktavā, tiek piegādātas ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus un izvēlēto piegādes metodi.

  6.5. Pircējs, preces piegādes brīdī, kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbauda sūtījuma iapakojuma stāvokli.

  6.6. Ja tiek konstatēti sūtījuma iepakojuma bojājumi, vai sūtījuma iepakojumu daudzuma neatbilstība transportēšanas dokumentam, tad pircējs veic par to ierakstu transportēšanas apliecinājumā. Ja pēc iepakojuma atvēršanas tiek konstatēts preču daudzuma, kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstības, Pircējs informē Pārdēvēju par šo gadījumu, sazinoties pa e-pastu info@certex.lv, vai pa tālr.: 67611882 un seko līdzi Pārdevēja norādījumiem.

  6.7. Ja Pārdevējs nav spējīgs piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, Pārdevēja pienākums ir piedāvāt līdzīgu preci un ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

  6.8. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējs pats organizē preču piegādi Pārdevējam un uzņemas ar to saistītas izmaksas. (Fiziskām personām)
   
 7. Preces atgriešana

  7.1. Pircējam ir tiesības atteikties no Internetveikalā Distances līguma ar Pārdevēju un saņemt visu par precēm samaksāto summu, ja izpildās preču atgriešanas prasības:

         7.1.1. No preču saņemšanas dienas nav pagājis vairāk nekā 14 dienas;

         7.1.2. Prece ir standarta, pilnā komplektācijā, nav bojāta, netika nepiemēroti izmantota vai nav izmaiņas tās izskatā;

         7.1.3. Prece tiek atgriezta oriģinālā iepakojumā, kā tā tika piegādāta pircējam;

         7.1.4. Ir pieejami attaisnojuma dokumenti, kas apliecina pirkuma esamību (pavadzīme).

  7.2. Ja izpildās augstākminētās atgriešanas prasības, tad Pircējs:

          7.2.1. Rakstiskā formā paziņo par to Pārdevējam (norādot vārdu/uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu; adresi; tālruņa numuru; e-pasta adresi; bankas konta numuru, uz kuru būtu jāpārskaita samaksāto naudu; pasūtījuma numuru, datumu un preces, kas tiek atgrieztas) pa e-pastu: info@certex.lv vai aizpildot atgriešanas formu, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

         7.2.2. Bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas, nogādā Pārdēvējam preces pēc adreses SIA “Certex Latvija”, Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058.

  7.3. Pircējs nevar atteikties no Internetveikalā noslēgta Distances līguma ar Pārdevēju, ja:

          7.3.1. preces tika izgatavotas un/vai piegādātas speciāli - saskaņā ar Pircēja prasībām vai saskaņā ar Pircēja nosacījumiem (piemēram, grieztās troses un ķēdes, speciāli izgatavoti izstrādājumi (ķēžu stropes, trošu stropes), speciālie pasūtījumi, kas nav uzglabājami Pārdevēja noliktavā (preces, kuru piegādes laiks ir vairāk nekā 2-3 d.d.) un tiek piegādātas tikai tad, ja tās ir pasūtījis Pircējs);

          7.3.2. citos gadījumos, kad nevar atteikties no Distances līguma, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  7.4. Pēc preces atgriešanas, Pārdevējs 14 kalendāro dienu laikā veic preces pārbaudi un nosaka, vai prece atbilst atgriešanas prasībām.

          7.4.1. Ja prece atbilst atgriešanas prasībām, tad Pārdevējs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc saņemta apstiprinājuma par preces atbilstību atgriešanas prasībām, uz Pircēja bankas konta numuru, no kura veikta apmaksa, pārskaita samaksāto summu 100% apmērā, atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši.

         7.4.2. Ja prece neatbilst atgriešanas prasībām, vai ir bojāta un/vai nav pilnā komplektācijā Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu.

  7.5. Atgriežot preci, kas neatbilst pasūtītai precei un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un samainīt tās pret līdzīgām precēm, ja Pircējs nepiekrīt – atdot naudu 100% apmērā ieskaitot piegādes izmaksas.
   
 8. Garantija

  8.1. Visām Internetveikalā pārdodamajām precēm tiek piešķirta divu gadu garantija rūpnīcas defektiem (rūpnīcas brāķi). Juridiskām personām garantija tiek piešķirta uz 1 gadu. Garantija stājas spēkā no pārdošanas dienas  (no pavadzīmes izrakstīšanas brīža).

  8.2. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

  8.3. Ja precei nav iespējams novērst trūkumu vai nomainīt to pret jauno, tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ieskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši.

  8.4. Garantija nav spēkā, ja:

         8.4.1. Ja produkts ir izgatavots pēc klienta prasībām un klients ir informēts par produkta neatbilstību spēkā esošajām prasībām.

         8.4.2. Produkts ir izgatavots no klienta materiāla (bez izcelsmes dokumentiem).
   
 9. Pircēja personas datu apstrāde

  9.1. Jebkuru informāciju, kas saistīta ar personas datiem un ir reģistrēta internetveikalā  „www.certex.lv“, Pārdevējs apstrādā saskaņā ar Privātuma politiku. Lai reģistrētos Internetveikalā, Pircējam jāiepazīstas ar Privātuma politiku un jāatzīmē “Esmu iepazinies un piekrītu Certex Latvija “Privātuma politikai””.

  9.2. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

  9.3. Internetveikals var nodod personas datus (Pircēja vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru)  transporta pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu preču piegādi.
   
 10. Strīdu izšķiršanas kārtība

  10.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  10.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

  10.3. Visus strīdus vai domstarpības par šo noteikumu izpildi starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas sarunu vai sarakstes ceļā. Ja abas puses nav spējīgas atrisināt strīdus sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
   
 11. Informācijas nosūtīšana

  11.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz e-pastu, kuru Pircējs ir norādījis reģistrācijas veidlapā.

  11.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja Internetveikala sadaļā ,,Kontakti’’ norādītu adresi.

SIA “Certex Latvija”

*Atteikuma tiesības un PTAL prasības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiskā persona.