Periodiskās pārbaudes 

CERTEX veic periodiskās pārbaudes kravu celšanas aprīkojumam, stiprināšanas aprīkojumam un pastāvīgajām pretkritiena sistēmām darbam augsumā.

Celšanas aprīkojuma pārbaude

CERTEX nodrošina periodiskās pārbaudes celšanas aprīkojumam, atbilstoši standartiem un noteikumiem, kas nosaka, ka celšanas aprīkojums periodiski jāpārbauda drošai lietošanai.

Celšanas aprīkojuma pārbaude ietver:

  • vizuālā pārbaude
  • slodzes pārbaude, ja nepieciešams
  • marķējuma zīmes nomaiņa 
  • pārbaudes sertifikāts

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūgums sazināties ar mums.

 


 

Pretkritienu sistēmu darbam augstumā periodiskās pārbaudes

CERTEX nodrošina periodiskās pārbaudes pretkritiena sistēmām darbam augstumā un pastāvīgajām sistēmām. Mūsu speciālisti ir sertificēti pārbaudīt lielāko ražotāju drošības aprīkojumu.

Mēs ierodamies pie jums un veicam pārbaudes aprīkojumam, kurš ir reģistrēts un kuram ir piešķirts unikāls ID numurs. Pārbaudes tiek veiktas katru gadu. Veicam arī uzstādīšanu, montāžu un apkopi drošības aprīkojuma sistēmām.

Drošības aprīkojuma pārbaude ietver:

  • vizuālā pārbaude                                                                                   
  • slodzes pārbaude, ja nepieciešams
  • marķējuma zīmes nomaiņa 
  • pārbaudes sertifikāts

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūgums sazināties ar mums

 

 

 


Ikgadējo pārbaužu marķējuma krāsas 

CERTEX ir izstrādājis krāsu marķējumu, kas palīdz vizuāli noteikt aprīkojuma nākamo pārbaudes laiku.

Visiem celšanas aprīkojumiem un palīglīdzekļiem, kā arī drošības aprīkojumam darbam augstumā jābūt marķētiem ar informāciju par veikto pārbaudi. CERTEX nodrošina regulāras pārbaudes un inspicē celšanas aprīkojumu un palīglīdzekļus, kā arī drošības aprīkojumu darbam augstumā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētu izstrādājumu standartiem, kas nosaka ražošanas specifiku, apkopi, remontu un pārbaudi.

Regulāri sekojiet līdzi vai celšanas aprīkojums un palīglīdzekļi ir derīgi lietošanai!

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums.

Interesē aprīkojuma pārbaude?

Aizpildiet zemāk redzamo formu un piesakiet laicīgi aprīkojuma pārbaudi:

[hubspot]