Tekstila stropes

Kas jāzina par drošu tekstila stropju lietošanu?


 

Tekstila stropju pārbaude pirms lietošanas

Pirms stropes pirmās lietošanas reizes ir jānodrošina, ka:
a) ir saņemta tieši tāda strope, kāda pasūtīta;
b) tai ir ražotāja sertifikāts;
c) identifikācijas un celtspējas marķējums uz stropes sakrīt ar sertifikātā norādīto informāciju;
d) stropei ir tikusi veikta apkope.
e)strope ir piemērota paredzētajiem celšanas darbiem.

Uzmanību!

Sagatavošana

Izvēloties un pasūtot riņķveida stropes un lentu stropes, ir jāņem vērā nepieciešamā celtspēja, lietošanas veids un ceļamās kravas veids. Pareiza izvēle ir atkarīga no kravas izmēra, formas un svara, kā arī paredzētā pielietojuma veida, darba vides un kravas veida.

Izvēlētajai stropei ir jābūt pietiekami izturīgai un pietiekami garai paredzētajam pielietojuma veidam. Ja kravas pacelšanai tiek izmantota vairāk nekā viena strope, šīm stropēm ir jābūt identiskām. Kravas apkārtnē nedrīkst būt faktori, kas ir kaitīgi materiāliem, no kā izgatavota strope.

Ir jāpadomā arī par papildu aprīkojumu un pacelšanas tehniku, kam jābūt piemērotai stropēm. Ir jāņem vērā arī stropes konstrukcija, tas ir, vai ir piemēroti uzgaļi vai lokanās cilpas.

Ja strope ar lokano cilpu tiek izmantota kopā ar āķi/stiprinājumiem, mazākais garums nedrīkst būt mazāks par 3,5-kārtīgu āķa/stiprinājuma maksimālo biezumu, un cilpā izveidotais leņķis nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 20°.

Kad strope ar lokano cilpu tiek pievienota pacelšanas ierīcei, ierīces daļai, uz kuras gulstas stropes cilpa, ir jābūt taisnai, ja stropes atbalsta platums ir mazāks par 75 mm. Šādā gadījumā stiprinājumam pie pacelšanas ierīces var būt loka rādiuss vismaz 0,75 reižu apmērā no stropes gultņa platuma. Platas stropes var ietekmēt āķa iekšējais rādiuss, tas ir, pārāk stiprs izliekums var traucēt vienmērīgu stropes noslogojumu visā tās platumā.

Riņķveida stropes nedrīkst pārslogot. Ir jāievēro pareizais režīma koeficients (skatiet tabulu). Dažiem no lietošanas režīmiem pieļaujamā celtspēja var būt norādīta uz marķējuma. Izmantojot vairākzaru stropes, nedrīkst pārsniegt maksimālo novirzes leņķi no vertikāles.

Stropes ir jāaizsargā pret berzi un nodilumu, tai skaitā pret kravu, tās stūriem vai pacelšanas iekārtu. Ja pastiprinājumi un aizsargi pret berzi un/vai nodilumu ir iekļauti komplektā, tie ir pareizi jāuzstāda. Stropēm var būt nepieciešama papildu aizsardzība.

Pievienošanas metode

Ir jāievēro pareizas stropēšanas pamatnosacījumi: stropēšana, pacelšana un nolaišana ir jāizplāno pirms pacelšanas uzsākšanas.

Riņķveida stropes ir jānovieto pareizi un droši jāpiestiprina kravai. Stropes ir jānovieto uz kravas tā, lai tās varētu pieņemt plakanu formu un būtu vienmērīgi noslogotas visā to platumā. Tās nedrīkst būt samezglotas vai sagriezušās.

Šuves nedrīkst atrasties virs āķiem vai citām pacelšanas ierīcēm: šuvēm ir jābūt stropes stāvošajā daļā.
Lai nepieļautu marķējumu sabojāšanu, neļaujiet tiem saskarties ar kravu, āķi un cilpas leņķi.

Krava stropē (stropēs) jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties vai izkrist pacelšanas laikā. Strope (stropes) ir jāsakārto tā, lai pacelšanas punkts atrastos tieši virs smaguma centra un krava būtu līdzsvarota un stabila. Ja smaguma centrs neatrodas tieši zem pacelšanas punkta, ir iespējama stropes pārvietošanās virs pacelšanas punkta.
 

Aptverošā cilpa (U-veids)

Ceļot kravu U-veidā, kravai ir jābūt cieši nostiprinātai, jo atšķirībā no saspiedošās cilpas (čokera) tā netiek satverta un strope var noslīdēt. Ja stropes tiek izmantotas pa pāriem, ir ieteicams izmantot šķērssiju, lai stropes zari būtu pēc iespējas vertikālāki un lai nodrošinātu pēc iespējas vienmērīgāku slodzes sadalījumu starp zariem.
 

Saspiedošā cilpa (čokers) 

Ceļot kravu ar čokeri, tā ir jānovieto tā, lai nodrošinātu dabisko (120°) leņķi un nepieļautu berzes radītu sakaršanu. Nekādā gadījumā nemēģiniet novietot stropi vietā ar spēka palīdzību vai padarīt tās satvērienu spēcīgāku. Lai nostiprinātu kravu, var izmantot “dubulto saspiedošo cilpu”, kas sniedz lielāku drošību un neļauj kravai izslīdēt no stropes.

Slodzes simetrija

Izmantojot vairākzaru stropes, celtspēja ir noteikta ar pieņēmumu, ka stropes ir noslogotas simetriski. Tas nozīmē, ka, paceļot kravu, stropes zari plaknē izkārtojas simetriski un ieņem vienādus leņķus attiecībā pret vertikāli.

Ja stropei ar 3 zariem zarus nevar izkārtot simetriski, vislielākā slodze tiks pielikta atzaram ar vislielāko leņķu summu attiecībā pret blakus esošajiem atzariem. Tas pats notiks arī stropei ar 4 zariem, tikai ir jāņem vērā arī kravas stingrība. Ja krava ir stingra, lielāko daļu slodzes uzņem tikai 3 vai pat 2 zari, bet pārējie kalpo tikai kravas līdzsvarošanai.

Pacelšanas drošība

Pacelšanas laikā ir jānodrošina darbinieku drošība. Bīstamajā zonā esošie cilvēki ir jābrīdina par pacelšanas uzsākšanu un, ja nepieciešams, jāevakuē no tuvumā esošās zonas.

Savelkot brīvo trosi, uzmaniet rokas un citas ķermeņa daļas, lai tās netiktu savainotas.

Ir jāveic pacelšanas izmēģinājums. Strope ir jāsavelk, kamēr tā kļūst stingra. Kravu paceļ nedaudz un pārliecinās, ka tā ir droša un ieņem paredzēto stāvokli. Tas ir īpaši būtiski aptverošās cilpas vai citu vaļīgu cilpu gadījumā, kad kravu satur berze.

Ja krava tiecas sasvērties, tā ir jānolaiž un jāpārvieto stiprinājuma punkti. Pēc tam izmēģinājumu atkārto, kamēr izdodas panākt kravas stabilitāti.

Veicot izmēģinājuma pacelšanu, ir jāievēro piesardzība, lai krava nejauši nesagrieztos vai nesadurtos ar citiem priekšmetiem.

Ir jāizvairās no rāvieniem un pēkšņa slodzes pieauguma, jo tie palielina slodzi, kas iedarbojas uz stropi.

Stropē iekārtu kravu vai pašu stropi nedrīkst vilkt pa zemi vai nelīdzenu virsmu.
 

Kravas nolaišana

Krava ir jānolaiž tikpat uzmanīgi kā paceļot. Nedrīkst pieļaut stropes iespiešanu kravas nolaišanas laikā. Kravu nedrīkst nolaist uz stropes, jo tas var to sabojāt, un nedrīkst mēģināt izvilkt stropi no kravas apakšas.

Izlasiet svarīgos norādījumus!

Tekstila stropju uzglabāšanas prasības

Pabeidzot celšanas darbu, strope ir jānovieto tās uzglabāšanas vietā. Kad stropes netiek izmantotas, tās ir jāuzglabā tīrā, sausā un labi vēdinātā vietā apkārtējās vides temperatūrā, uz plaukta, nost no siltuma avotiem, ķīmiskām vielām, tvaikiem, korodējošām virsmām, tiešiem saules stariem un citiem ultravioletā starojuma avotiem.

Pirms novietošanas uzglabāšanas vietā ir jāpārbauda, vai stropēm lietošanas laikā nav radušies bojājumi. Bojātas stropes nedrīkst novietot glabāšanā.

Ja stropes ir bijušas saskarē ar skābēm un/vai sārmiem, pirms uzglabāšanas ir ieteicams tās apstrādāt ar ūdeni vai neitralizēt ar piemērotu vielu.

Atkarībā no stropes materiāla un ķīmiskajām vielām, var būt nepieciešams saņemt no CERTEX kādu papildu informāciju par stropes tīrīšanu pēc ķīmisko vielu iedarbības.

Stropes, kas ir slapjas pēc darba vai tīrīšanas, ir jāpakarina, lai tās izžūst.

Piezīme!

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]