Tērauda trošu brāķēšanas kritēriji

Trošu brāķēšanu jāveic ievērojot spēkā esošos noteikumus vai ražotāja norādes.
Trošu pārbaudi un brāķēšanu drīkst veikt tikai kompetenta persona.
Attēlos ir redzami tipiskākie tērauda trošu nolietošanās piemēri.

1. Mehāniski bojājumi trosei, zem slodzes, pārvietojoties pār asām malām.
2. Lokāls troses nodilums ko izraisījusi troses rīvēšanās pret iekārtas konstrukciju. 
3. Šaura diluma josla un dzīslu pārrāvumi dēļ pārāk lielām spoles rievām vai pārāk maziem atbalsta skriemeļiem. 
4. Divas paralēlas joslas ar pārrautām dzīslām norāda uz pārāk šauru troses skriemeli. 
5. Liels nodilums kas saistīts ar augstu virsmas spiedienu. 
6. Liels nodilums langveida tinuma trosei dēļ lielas berzes krustpunktos uz spoles ar vairākiem trošu slāņiem.  
7. Stipra korozija, ko izraisījusi troses saskare ar ūdeni un ķīmiskiem piejaukumiem.  
8. Atstarpes neesamība starp vijumiem norāda uz iekšējo koroziju. 
9. Tipiski dzīslu pārrāvumi metāla noguruma rezultātā. 
10. Dzīslu pārrāvumi vijumu vai serdes mijiedarbības rezultātā ko izraisa serdes deformācija. 
11. Metāla serdes pārrāvums dēļ pārlieku lielas slodzes.
12. Vijuma serdes izvirzījumi dēļ nesabalansētas vērpes, kas radušies triecienslogojuma rezultātā. 
13. Tipisks piemērs lokālam nodilumam un deformācijai kas radusies agrāka samezglojuma vietā. 
14. Pretrotācijas troses vijumu izbīdījumi dēļ nesabalansētas vērpes. Parasti veidojas pie troses enkurvietas vairākkritumu celtņiem. 
15. Metāla serdes izvirzījumi triecienslogojuma rezultātā. 
16. Ievērojams nodilums un iekšējā korozija. Korodīvas vides un berzes, pie liela slogojuma, kombinācija. 

UZMANĪBU!  Ievērojiet piesardzības pasākumus, lai izvairītos no traumām.