Publicēja Certex Latvija

Sertifikāti ISO9001, ISO 14001, ISO 45001

Certex Latvija ir sertificēts atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 standartiem.

Mūsu uzņēmums ar lepnumu paziņo, ka esam veiksmīgi sasnieguši sertifikāciju trīs starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001. Šie standarti apliecina mūsu apņemšanos nodrošināt kvalitātes, vides un arodveselības un drošības pārvaldību visos mūsu biznesa aspektos.

 

      • 2011. gadā Certex Latvija sertificējās kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 standartam, kas apliecina, ka organizācijā ir noteikta kārtība kādā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā pilnīgai izpildei.

 

      • 2019. gadā Certex Latvija sertificējās darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmai ISO 45001, kas apliecina, ka organizācija pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem.

 

      •2023. gadā Certex Latvija sertificējās vides pārvaldības sistēmas ISO 14001 standartam, kas apliecina organizācijas atbildīgu attieksmi pret vidi, tās darbību ietekmes uz vidi mazināšanu.


Ieviešot šos trīs standartus vienotā vadības sistēmā, mēs varam panākt lielāku efektivitāti. Mēs arī spējam demonstrēt savu sociālo atbildību un uzlabot savu reputāciju un konkurētspēju tirgū.