Publicēja CERTEX Latvija

Mums ir ar ko lepoties

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis pilotprojektu “Nodokļu maksātāju reitings”, kurā pēc piecām analīzes dimensijām ir vērtēti komersanti. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem šajā reitingā mēs esam sasnieguši 87%. 

Nodokļu maksātāju reitinga sistēmā ir iekļautas piecas analīzes dimensijas, kas tiek aprakstītas ar 12 rādītājiem, tas ir uzņēmuma reģistrācijas datu novērtējums, nodokļu pārskatu iesniegšanas disciplīna, VID administrēto maksājumu kopējais parāds, VID administrēto maksājumu kopējā parāda attiecība pret VID administrēto maksājumu iemaksām, VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas, vidējās mēneša darba samaksas atbilstība vidējai darba samaksai valstī, vidējās darba samaksas atbilstība vidējai mēneša darba samaksai nozarē, rentabilitātes rādītājs, kopējais likviditātes rādītājs, absolūtās likviditātes rādītājs un finansiālās neatkarības rādītājs.

Lasi vairāk šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema