Īpašs nodokļa piemērošanas režīms

Nodokļu reformas ietvaros no 01.01.2018. spēkā stāsies būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā, tostarp paplašinātas darbības jomas, kurās tiek piemērots īpašais PVN maksāšanas režīms – apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība. Tas ir īpašs PVN piemērošanas režīms PVN aprēķināšanai un maksāšanai valsts budžetā par iekšzemē starp reģistrētiem PVN maksātājiem veiktiem darījumiem konkrētās nozarēs.

 

CERTEX Latvija informē, ka sākot no 2018.gada 1.janvāra tiks izrakstīti rēķini par metālizstrādājumiem, kas minēti zemāk, BEZ PVN Juridiskām personām, kas IR PVN maksātājs un norēķinās ar bankas pārskaitījumu vai ar uzņēmuma maksājuma karti POS terminālā.

7. pielikums

Ministru kabineta

2013. gada 3. janvāra

noteikumiem Nr. 17

Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu

(Pielikums MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 672 redakcijā)

 

Nr.
p.k.
Kombinētās nomenklatūras kods Nosaukums Certex precu grupa
28. 73269098 Citur neminēti un neiekļauti dzelzs vai tērauda izstrādājumi
 • 8., 10., 12 klases celšanas komponentes (gredzeni, āķi, savienojuma gredzeni)
 • Šeikeļi
 • Spriegotāji
 • Celšanas cilpas
 • Čaulas (metāla)
 • Trošu uzgali, soketi
 • Trošu žņaugi
 • Cilpas
 • Trošu maigles
 • Stiprināšanas ķēdes un spriegotāji
 • Komerclietas (karabīnes, griezuļi, āķīši)
 • Tērauda karabīnes (drošības aprīkojumam)
 • Kā arī visi nerūsējošā tērauda produkti, kas minēti iepriekš


Īpašais PVN maksāšanas režīms neattiecas uz trīšiem, trosēm un trošu izstrādājumiem, ķēdēm un ķēžu stropēm, stiprināšanas ķēdēm, traversām!