Publicēja Certex Latvija

Esam Sudraba līmenī

Šogad uzņēmums CERTEX LATVIJA tika iekļauts Valsts Ieņēmuma dienesta (VID) Padziļinātās sadarbības programmas Sudraba līmenī!

Padziļinātās sadarbības programmas SUDRABA līmeņa kritēriji apliecina, ka CERTEX LATVIJA:

  • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
  • pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;
  • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 500 000 euro;
  • uzņēmuma darbinieku vidējā mēnešalga ir lielāka par Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto vidējo darba samaksu valstī.

Vairāk par programmu: https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-1