Publicēja CERTEX Latvija

Drošā darba vide ir uzņēmuma ilgtspējas pamats

Katru dienu tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvību nelaimes gadījumos, pildot darba pienākumus. Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas publicētajiem datiem, 2018.gadā Latvijā nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 23 nodarbinātie un 197 cilvēki ir guvuši smagus miesas bojājumus. Lai mazinātu arodslimību, traumatisma un letālo gadījumu skaitu jebkura veida uzņēmumā, ir izstrādāts jaunais darba drošības standarts ISO 45001, kas var veicināt ievērojamu drošības līmeņa paaugstināšanos darba vietā. Standarts paredz vienotu sistēmu visiem uzņēmumiem, kuri plāno uzlabot savu sniegumu darba drošības un arodveselības jomā. Tā mērķis ir nodrošināt darbinieku un apmeklētāju drošību darba vietā.

Pilnveidojot CERTEX Latvija uzņēmuma drošības prasības un apstiprinot vienu no saviem mērķiem “Drošība pirmajā vietā”, mēs esam pirmais uzņēmums Latvijā, kam ir ieviesta ISO 45001:2018 Arodveselības pārvaldības un darba drošības sistēma. 

Mēs pastāvīgi uzlabojam darba vidi un nodrošinam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, lai katra diena būtu bez negadījumiem gan mums, gan klientiem, kas strādā ar produktiem un pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam.