Image

Kāda ir trošu stropju celtspēja vienzarīgai vai vairāk zaru trošu stropei?


 

Celtspēju izmaiņas trošu stropēm ar vairākiem zariem

Jebkura galvenā gredzena darba slodzes robežai ir jābūt ne mazākai par stropes darba slodzi. Jebkura starpposma, kas pievienots trīs vai četru atzaru stropei, darba slodzei ir vismaz 1,6 reizes jāpārsniedz viena atzara darba slodzi.

UZMANĪBU!  Izmantojot tērauda troses stropi celšanai, ja leņķis (ß) ir mazāks par 45°, celtspēja palielināsies. Informācija par to tiks sniegta pasūtījuma laikā.

2-zaru stropes
3-zaru stropes leņķis
Celtspēju izmaiņas 4-zaru stropēm
2-zaru stropes 3-zaru stropes leņķis Celtspēju izmaiņas 4-zaru stropēm

Trošu stropju celtspēju tabulas

Mīkstā serde

Apraksts: Trošu stropju celtspēja tonnās. Izgatavotas no tērauda trosēm ar mīksto serdeni.
Konstrukcija: 
Ø 3-10 mm 6x19+FC
Ø 10-60 mm 6x36+FC
 

Mīksta serde - 1770 N/mm²

Trose Celtspēja (WLL) tonnās
Ø 1 zars 2 zari 3-4 zari Riņķveida strope
 

mm Taisni
(nomināls)
Cilpa U-veidā 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Taisni Cilpa U-veidā
Koeficients (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
3 0,09 0,07 0,18 0,12 0,09 0,19 0,13 0,18 0,14 0,36
4 0,15 0,12 0,3 0,21 0,15 0,31 0,22 0,3 0,24 0,6
5 0,25 0,2 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35 0,5 0,4 1
6 0,35 0,28 0,7 0,5 0,35 0,7 0,5 0,7 0,55 1,4
7 0,5 0,4 1 0,7 0,5 1 0,75 1 0,8 2
8 0,7 0,55 1,4 0,95 0,7 1,5 1,05 1,4 1,1 2,8
9 0,85 0,7 1,7 1,2 0,85 1,8 1,3 1,7 1,4 3,4
10 1,05 0,85 2,1 1,5 1,05 2,25 1,6 2,1 1,7 4,2
11 1,3 1 2,6 1,8 1,3 2,7 1,95 2,6 2,12 5,2
12 1,55 1,2 3,1 2,12 1,55 3,3 2,3 3,1 2,5 6,2
13 1,8 1,4 3,6 2,5 1,8 3,85 2,7 3,6 2,9 7,2
14 2,12 1,7 4,2 3 2,12 4,35 3,15 4,24 3,3 8,48
16 2,7 2,2 5,4 3,85 2,7 5,65 4,2 5,4 4,35 10,8
18 3,4 2,7 6,8 4,8 3,4 7,2 5,2 6,8 5,65 13,6
20 4,35 3,4 8,7 6 4,35 9 6,5 8,7 6,9 17,4
22 5,2 4,1 10,4 7,2 5,2 11 7,8 10,4 8,4 20,8
24 6,3 5 12,6 8,8 6,3 13,5 9,4 12,6 10 25,2
26 7,2 5,8 14,4 10 7,2 15 11 14,4 11,8 28,8
28 8,4 6,7 16,8 11,8 8,4 18 12,5 16,8 13,5 33,6
32 11 8,8 22 15 11 23,5 16,5 22 18 44
36 14 11,2 28 19 14 29 21 28 22,5 56
40 17 13,6 34 23,5 17 36 26 34 28 68
44 21 16,8 42 29 21 44 31,5 42 33,5 84
48 25 20 50 35 25 52 37 50 40 100
52 29 23,2 58 40 29 62 44 58 47 116
56 33,5 26,8 67 47 33,5 71 50 67 54 134
60 39 31,2 78 54 39 81 58 78 63 156

 

Mīkstā serde - 1960 N/mm²

Trose Celtspēja (WLL) tonnās
Ø 1 zars 2 zari 3-4 zari Riņķveida strope
 

mm Taisni
(nomināls)
Cilpa U-veidā 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Taisni Cilpa U-veidā
Koeficients (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
3 0,1 0,08 0,2 0,14 0,1 0,21 0,15 0,2 0,18 0,4
4 0,18 0,14 0,38 0,25 0,18 0,38 0,27 0,36 0,3 0,72
5 0,28 0,22 0,56 0,38 0,28 0,57 0,4 0,56 0,43 1,12
6 0,4 0,32 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6 0,8 0,64 1,6
7 0,55 0,4 1,1 0,75 0,55 1,13 0,825 1,1 0,9 2,2
8 0,75 0,6 1,5 1,1 0,75 1,6 1,1 1,4 1,2 3
9 0,9 0,8 1,8 1,26 0,9 2 1,4 1,8 1,5 3,6
10 1,2 0,95 2,4 1,7 1,2 2,5 1,8 2,4 1,9 4,8
11 1,4 1,1 2,8 2 1,4 3 2,2 2,8 2,3 5,6
12 1,7 1,3 3,4 2,4 1,7 3,6 2,6 3,4 2,7 6,8
13 2 1,6 4 2,8 2 4,2 3 4 3,2 8
14 2,3 1,8 4,6 3,2 2,3 4,8 3,5 4,6 3,7 9,2
16 3 2,4 6 4,2 3 6,3 4,5 6 4,8 12
18 3,8 3,1 7,6 5,3 3,8 8 5,7 7,6 6,1 15,2
20 4,7 3,8 9,4 6,6 4,7 10 7,1 9,4 7,6 18,8
22 5,7 4,6 11,4 8 5,7 12 8,5 11,4 9,2 23
24 6,8 5,4 13,6 9,5 6,8 14,3 10,2 13,6 11 27
26 8 6,4 16 11,2 8 16,8 12 16 12,8 32
28 9,3 7,4 18,6 13 9,3 19,5 14 18,6 15 37
32 12 9,7 24 16,8 12 25,5 18 24 19,5 48
36 15 12 30 21 15 32 23 30 25 60
40 19 15 38 27 19 40 28,5 38 30 76
44 23 18 46 32 23 48 34 46 37 92
48 27 22 54 38 27 57 41 54 44 108
52 32 26 64 45 32 67 48 64 51 128
56 37 30 74 52 37 78 56 74 60 148
60 43 34 86 60 43 90 64 86 68 172

 

Tērauda serde

Apraksts: Trošu stropju celtspēja tonnās. Izgatavotas trosēm ar tērauda serdeni.
Konstrukcija: 
Ø 3-10 mm 6x19+IWS
Ø 10-60 mm 6x36+IWRC

Tērauda serde - 1770 N/mm²

Trose Celtspēja (WLL) tonnās
Ø 1 zars 2 zari 3-4 zari Riņķveida strope
 

mm Taisni
(nomināls)
Cilpa U-veidā 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Taisni Cilpa U-veidā
Koeficients (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
3 0,1 0,08 0,2 0,14 0,1 0,21 0,15 0,2 0,16 0,4
4 0,17 0,14 0,34 0,24 0,17 0,36 0,25 0,34 0,27 0,68
5 0,27 0,22 0,54 0,38 0,27 0,56 0,41 0,54 0,43 1,08
6 0,38 0,3 0,76 0,53 0,38 0,8 0,57 0,76 0,61 1,52
7 0,53 0,42 1,06 0,74 0,53 1,1 0,8 1,06 0,85 2,12
8 0,75 0,6 1,5 1,05 0,75 1,55 1,1 1,5 1,2 3
9 0,95 0,75 1,9 1,3 0,95 2 1,4 1,9 1,5 3,8
10 1,15 0,9 2,3 1,6 1,15 2,4 1,7 2,3 1,85 4,6
11 1,4 1,1 2,8 2 1,4 3 2,12 2,8 2,25 5,6
12 1,7 1,35 3,4 2,3 1,7 3,55 2,5 3,4 2,7 6,8
13 2 1,6 4 2,8 2 4,15 3 4 3,15 8
14 2,25 1,8 4,5 3,15 2,25 4,8 3,4 4,5 3,7 9
16 3 2,4 6 4,2 3 6,3 4,5 6 4,8 12
18 3,7 3 7,4 5,2 3,7 7,8 5,65 7,4 6 14,8
20 4,6 3,7 9,2 6,5 4,6 9,8 6,9 9,2 7,35 18,4
22 5,65 4,5 11,3 7,8 5,65 11,8 8,4 11,3 9 22,6
24 6,7 5,4 13,4 9,4 6,7 14 10 13,4 10,6 26,8
26 7,8 6,2 15,6 11 7,8 16,5 11,5 15,6 12,5 31,2
28 9 7,2 18 12,5 9 19 13,5 18 14,5 36
32 11,8 9,4 23,6 16,5 11,8 25 17,5 23,6 19 47,2
36 15 12 30 21 15 31,5 22,5 30 23,5 60
40 18,5 14,8 37 26 18,5 39 28 37 30 74
44 22,5 18 45 31,5 22,5 47 33,5 45 36 90
48 26 20,8 52 37 26 55 40 52 42 104
52 31,5 25,2 63 44 31,5 66 47 63 50 126
56 36 28,8 72 50 36 76 54 72 58 144
60 42 33,6 84 58 42 88 63 84 67 168

 

Tērauda serde - 1960 N/mm²

Trose Celtspēja (WLL) tonnās
Ø 1 zars 2 zari 3-4 zari Riņķveida strope
 

mm Taisni
(nomināls)
Cilpa U-veidā 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° Taisni Cilpa U-veidā
Koeficients (KL) 1 0,8 2 1,4 1 2,1 1,5 2 1,6 4
3 0,11 0,09 0,22 0,15 0,11 0,23 0,16 0,22 0,17 0,44
4 0,19 0,15 0,38 0,27 0,19 0,4 0,28 0,38 0,3 0,76
5 0,3 0,24 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45 0,6 0,5 1,2
6 0,43 0,34 0,86 0,6 0,43 0,9 0,65 0,86 0,7 1,7
7 0,6 0,5 1,2 0,8 0,6 1,2 0,88 1,2 0,9 2,3
8 0,8 0,65 1,6 1,15 0,8 1,7 1,2 1,6 1,3 3,2
9 1,05 0,8 2,1 1,45 1,05 2,2 1,8 2,1 1,7 4,2
10 1,3 1 2,6 1,8 1,3 2,7 1,9 2,6 2 5,2
11 1,5 1,2 3 2,2 1,5 3,3 2,3 3 2,5 6
12 1,8 1,4 3,6 2,6 1,8 3,9 2,8 3,6 3 7,2
13 2,2 1,8 4,4 3 2,2 4,5 3,2 4,4 3,5 8,8
14 2,5 2 5 3,5 2,5 5,3 3,8 5 4 10
16 3,3 2,6 6,6 4,6 3,3 6,9 4,9 6,6 5,2 13,2
18 4,1 3,3 8,2 5,8 4,1 8,7 6,2 8,2 6,6 16,4
20 5,1 4,1 10,2 7,2 5,1 10,7 7,7 10,2 8,2 20,4
22 6,2 5 12,4 8,7 6,2 13 9,3 12,4 10 24,8
24 7,4 5,9 14,8 10,3 7,4 15,5 11,1 14,8 11,8 29,6
26 8,7 7 17,4 12,1 8,7 18,2 13 17,4 13,8 34,8
28 10 8 20 14 10 21 15 20 16 40
32 13 10,4 26 18,4 13 27,5 19,7 26 21 52
36 16,6 13,3 33 23 16,6 35 25 33 26,5 66
40 20,5 16,4 41 29 20,5 43 31 41 33 82
44 25 20 50 35 25 52 37 50 40 100
48 29,5 23,6 59 41 29,5 62 44 59 47 118
52 35 28 70 48 35 73 52 70 55 140
56 40 32 80 56 40 84 60 80 64 160
60 46 37 92 65 46 97 69 92 74 184
Trošu stropju celtspēju tabulas
Trošu stropju celtspēju tabulas

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]