Periodiskās pārbaudes

CERTEX veic periodiskās pārbaudes kravu celšanas aprīkojumam, stiprināšanas aprīkojumam un pastāvīgajām pretkritiena sistēmām darbam augsumā. 

Celšanas aprīkojuma un palīglīdzekļu, kā arī drošības aprīkojuma darbam augstumā pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos, atbilsto

Rādīt vairāk

Reģistrēties / Pieslēgties
Produkta kods:
CERTEX veic periodiskās pārbaudes kravu celšanas aprīkojumam, stiprināšanas aprīkojumam un pastāvīgajām pretkritiena sistēmām darbam augsumā. 

Celšanas aprīkojuma un palīglīdzekļu, kā arī drošības aprīkojuma darbam augstumā pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem noteikumiem.

Pārbaudes aprīkojumam nodrošinām gan pie mums, gan jūsu objektā.

Periodiskās pārbaudes ietver:
  • vizuālā pārbaude
  • slodzes pārbaude, ja nepieciešams
  • marķējuma zīmes nomaiņa 
  • pārbaudes sertifikāts

Visiem celšanas aprīkojumiem un palīglīdzekļiem, kā arī drošības aprīkojumam darbam augstumā jābūt marķētiem ar informāciju par veikto pārbaudi. 

Regulāri sekojiet līdzi vai aprīkojums ir derīgs lietošanai!


 
Filtrs

Rādīt vairāk