• Nelietot celšanai

Pielietojums: Vispārējam pielietojumam.

Standarts: DIN 763 vai DIN 5685 C

  • Pārklājums: Karsti cinkota
  • Uzmanību: Nelietot celšanai!