• Nelietot celšanai
  • Labais parastais tinums
  • Cinkota
  • Nedrīkst lietot ar griezuli

Pielietojums: Šīs troses izmanto atsaitēm, nostiprināšanai. Lielāka diametra troses tiek izmantotas slēpošanas pacēlājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.

  • Konstrukcija: 6x7+FC/ 42 stieples
  • Marķējums: Atbilstoši standartam
  • Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C
  • Standarts: EN 12385-4
  • Uzmanību: Nelietot celšanai!
  • Aizpildījuma koeficients: 0,47