Icon sustainable offer

Resursu efektivitāte un darbinieku iesaiste


Mēs cenšamies panākt ilgtspējīgu darbību, izmantojot resursu efektivitāti un augstu darbinieku iesaisti. Vadoties pēc mūsu vērtībām Droša un atbildīga sadarbība, Tālredzība un Efektīva uzņēmējdarbība kā pamatprincipiem, mēs nepārtraukti uzlabojam savu ilgtspējas sniegumu, lai apliecinātu mūsu kā kompānijas un darba devēja nākotni.

Mēs samazinām mūsu CO2 emisijas saskaņā ar Parīzes nolīguma 1,5 grādu mērķi

Mēs esam apņēmušies samazināt CO2 emisijas saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu protokola 1. un 2. darbības jomu par 50% līdz 2030. gadam, par pamatu ņemot 2020. gada vērtības. Mēs to panāksim, koncentrējoties uz energoefektivitāti, elektrifikāciju un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

Mēs līdz minimumam samazinām atkritumu daudzumu un uz visiem atkritumiem raugāmies kā uz resursiem

Mūsu ilgtspējas stratēģijas ietvaros mēs vēlamies pēc iespējas samazināt atkritumu daudzumu. Ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai atkritumi netiktu apglabāti poligonos vai sadedzināti. Lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus un sistemātisku pieeju vides jomā, mēs esam ieviesuši ISO 14001 vides standartu.

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, Certex Latvija klientiem ir iespēja atgriezt iegādātās koka paletes. Lai atgūtu paletes vērtību 100% apmērā, paletes jāatgriež 3 mēnešu laikā no iegādes brīža. Palešu nodošanu var veikt Rītausmas ielā 11b, Rīga.


Mēs vēlamies būt pievilcīgākais darba devējs savā nozarē.

...tāpēc mēs nodrošinām saviem darbiniekiem visas kompānijas grupas mēroga personāla attīstības programmas un koncentrējamies uz labsajūtu darba vietā, kā arī daudzveidību un iekļaušanu.


Drošība pirmajā vietā
CERTEX Latvija drošība vienmēr ir pirmajā vietā, un mūsu darba vietai ir pozitīvi jāietekmē mūsu kolēģu labsajūta. Visiem mūsu kompānijās iesaistītajiem cilvēkiem, atrodoties darbā, ir jābūt drošībā, un mūsu izpratnē drošība ietver gan fizisko, gan garīgo veselību. Mēs esam sertificēti saskaņā ar arodveselības un Darba drošības standartu ISO 45001, lai būtu ieviesta un sistemātiska metode risku un negadījumu novēršanai un pārvaldībai.

Laba sadarbība

Viena no mūsu pamatvērtībām ir Droša un atbildīga sadarbība – gan kompānijas iekšienē, gan ārēji. Mūsu darbinieku ētikas kodekss ir ētiski pareizas uzvedības vadlīnijas visiem darbiniekiem. Tas ir mūsu pamatvērtību turpinājums, vienkārša karte tam, ko kompānija no mums sagaida dažādās mūsu ikdienas darba situācijās.

Lai nodrošinātu, ka mūsu darbinieki ievēro mūsu vērtības un politiku, visā grupā darbojas ziņotāju dienests, ko pārvalda no kompānijas neatkarīga puse. Mēs aicinām visus darbiniekus un partnerus informēt mūs par jebkādām darbībām, kas ir pretrunā ar mūsu kā kompānijas principiem, - tas rada drošību un palīdz mums sasniegt labu kompānijas kultūru.


Ilgtspējīga piegādes ķēde

Sadarbojoties ar piegādātājiem, kuriem ir saistošas mūsu vērtības un kuri atbilst mūsu ilgtspējas standartiem, mēs pārliecināmies, ka visiem ķēdes posmiem ir vienādi mērķi — ilgtspējīga piegādes ķēde.

Ilgtspējīgs risinājums

Mēs lepojamies ar drošu produktu un pakalpojumu nodrošināšanu, lai apmierinātu klientu kvalitātes prasības un uzlabotu viņu ilgtspējības rādītājus.