Aspire range™

Ilgtspējīgāka izvēle

Aspire range™ produkti - tas ir mūsu piedāvājums ilgstpējīgākiem risinājumiem.

Negatīvās klimata ietekmes samazināšana un neapstrādātu izejvielu izmantošana ir izaicinājumi, ar kuriem saskaramies mēs un visa celšanas nozare. Mēs, Lifting Solutions grupas uzņēmumi, vēlamies veikt pārmaiņas un noteikt standartus ilgtspējīgākai nākotnei mūsu nozarē.

Aspire range™ ir rūpīgi atlasīti produkti, kuru īpašības ir ilgtspējīgākas nekā standarta produktiem. Tiem ir samazināta negatīvā ietekme uz klimatu un/vai vidi, taču tie nezaudē ne kvalitāti, ne atbilstību visiem drošības standartiem.


Aspire range™ produktu kritēriji:

Uzlabota ilgtspējības veiktspēja
Produktam ir ievērojami uzlaboti ilgtspējības rādītāji salīdzinājumā ar standarta produktiem vienā vai vairākās jomās:

  • Ievērojami samazināts CO2 pēdas nospiedums
  • Izgatavots no pārstrādāta materiāla
  • Iespējama atkārtota pārstrāde produktam
  • Bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana*
  • * REACH deklarācijas XIV un XVII pielikumā uzskaitītās ķīmiskās vielas ir aizstātas.


Parakstīts piegādātāju rīcības kodekss 

Mūsu piegādātāji parakstījuši rīcības kodeksu
Piegādātāju ilgtspējības darbības audits 

Piegādātāji tiek auditēti, pamatojoties uz mūsu ilgtspējības prasībām
Izpildītas kvalitātes un drošības prasības
Kas ir tādas pašas augstas kvalitātes un drošības prasības kā mūsu standarta produktiem

Aspire range™

 


 

Aspire Range™ piedāvājums

Daļa POWERTEX produktu, kas ir apstiprināti kā daļa no mūsu Aspire Range™