KSA - Korporatīvā Sociālā Atbildība | © CERTEX Latvija SIA

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Standartu noteikšana ilgtspējīgākai nākotnei


Mēs, CERTEX Latvija SIA, uzskatām, ka ilgtspēja ir atslēga, lai nodrošinātu mūsu, kā kompānijas, nākotni. Vadoties pēc mūsu pamatvērtībām un apvienojumā ar mūsu Zināšanām celšanas jomā Lifting KnowHow, mums ir priekšnosacījumi, lai veicinātu ilgtspējīgu transformāciju mūsu nozarē. Ilgtspēja ir integrēta mūsu vērtību ķēdē, koncentrējoties uz drošu preču un risinājumu piedāvāšanu, lai apmierinātu klientu kvalitātes prasības un uzlabotu to ilgtspējas rādītājus.

Ilgtspējīga piegādes ķēde, Ilgtspējīga darbība un Ilgtspējīgs risinājums ir mūsu trīs galvenās jomas, kas savukārt ir sadalītas trīs ilgtspējas tēmās: Cilvēki, Klimats un Aprites principi. Katrai tēmai ir definēti ilgtermiņa mērķi un to sasniegšanai nepieciešamie pasākumi. Regulāri tiek ziņots par galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, lai pārliecinātos, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā. Ar vīziju kļūt par kompāniju, kas nosaka ilgtspējīgākas nākotnes standartus, mums priekšā ir grūts ceļš, bet mēs esam apņēmības pilni - darīsim to kopā!

Ilgtspējas īstenošana


CERTEX Latvija ir daļa no "Axel Johnson International", kurā ilgtspēja ir būtiska grupas uzņēmējdarbības modeļa sastāvdaļa un priekšnoteikums. Katru dienu mūsu preces pārvieto, atbalsta un darbina tūkstošiem iekārtu, kas ir būtiskas sabiedrības funkcionēšanai. Kompānijā "Axel Johnson International" mēs apzināmies, ka sabiedrībai jākļūst ilgtspējīgākai, un, palīdzot saviem klientiem atrast optimālus tehniskos risinājumus, mēs veicinām ilgtspējīgu attīstību. Koncentrējoties uz klientiem, grupas darbs ilgtspējas jomā stiprinās mūsu pašreizējo uzņēmējdarbību un veicinās ilgtspējīgas pārmaiņas mūsu nozarē. Vairāk par to, kā grupa strādā pie ilgtspējīgākas nozares izveides, lasiet "Axel Johnson International" tīmekļa vietnē.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]

 

Aspire range™

Ilgtspējīgi risinājumi

Par CERTEX Latvija

Mūsu vērtības un pārvaldes principi