Ķēžu stropes pārbaude

Pārbaudes kritēriji - ķēžu stropes


 

Ķēdes stropes izmanto, ja nepieciešama nodilumizturība un izturība. Ķēdes strope ir viegli pielāgojama dažādiem darbiem - to ir viegli saīsināt, tām ir daudz komponentu no kā izvēlēties, tās var izturēt augstu temperatūru un tās ir viegli uzglabāt.

Pirms katras lietošanas reizes ķēdes stropes jāpārbauda, vai nav acīmredzamu nolietojuma pazīmju. Ja jebkurā brīdī ir pamats šaubīties par stropes drošu stāvokli, tā ir jāizņem no ekspluatācijas un jāveic rūpīga pārbaude.

Rūpīga apskate ir vizuāla pārbaude, ko veic kompetenta persona un, ja nepieciešams, to papildina ar citām metodēm, piemēram, mērījumiem un/vai pārbaudēm, lai noteiktu jebkādus bojājumus vai pasliktināšanos, kas varētu ietekmēt stropes piemērotību lietošanai.

Šādu pārbaužu ieraksti ir jāsaglabā.

Bojātas stropes ir jāizņem no ekspluatācijas. 

Pārbaudes un remonts

Pārbaudes katru gadu jāveic kompetentai personai. Starplaikā papildu pārbaudes var būt nepieciešams atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem.

Pirms pārbaudes ķēdes stropes rūpīgi jānotīra, lai tās neklātu eļļa, netīrumi un rūsa. Ir pieņemama jebkura tīrīšanas metode, kas nebojā pamatmetālu. Metodes, ko neizmantot -  lietot skābes, pārkaršanu, metāla noņemšanu vai metāla pārvietošanu, kas var pārklāt plaisas vai virsmas defektus.

Ķēdes strope nekavējoties jāizņem no ekspluatācijas apkopes un remonta veikšanai, ja rodas šādi defekti:

Nesalasāmi marķējumi (identifikācijas un/vai celtspējas specifikācijas) uz ķēdes stropes

Posmu deformācija uz āķa vai kravas malām

Izstiepta ķēde (mm)

Ķēdes posmu ierobežota kustība

Nolietojums

Iegriezumi, iespiedumi, rievas, plaisu aizmetņi, pārmērīga korozija, saliekti vai savīti posmi vai citi defekti

Pazīmes par āķu paplašināšanos, proti, manāmi plašāks žokļa atvērums vai citas deformācijas āķa galā.

Āķa bojāšanās

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]