WLL, SWL un MBL

Terminu WLL, SWL un MBL apraksts


 

Celšanas jomā ir jāievēro daudzi termini, un ir svarīgi zināt, ko tie nozīmē, lai veiktu drošu celšanas aprīkojuma izvēli. Šeit mēs izskaidrojam atšķirību starp dažiem terminiem

WLL (working load limit)

WLL apzīmē darba slodzes ierobežojumu. Tas ir ļoti svarīgs termins celšanas nozarē. WLL apzīmē maksimālo slodzi, ko nefiksēts celšanas palīgierīce (piemēram, šeikelis, strope vai āķis) ir paredzēts celt ražotāja norādītos apstākļos. Šo ierobežojumu ievērošana nodrošina drošu celšanas aprīkojuma lietošanu.

SWL (safe working limit)

SWL nozīmē droša darba slodze. To parasti izmantoja agrāk, taču juridisku apsvērumu dēļ tas lielākoties ir aizstāts ar WLL (darba slodzes ierobežojumu). Mūsdienās SWL atbilst WLL visam celšanas aprīkojumam zem celtņa āķa, ieskaitot āķus, šeikeļus un citus celšanas mehānismus.

MBL/MBF (minimal breaking load/force)

Minimālā trūkšanas slodze/spēks,  kas jāsasniedz, pirms celšanas iekārta var salūzt vai tikt pakļauta izmaiņām, kuru dēļ krava var izkustēties.          MBS mērvienības:
Svars: parasti norādīts kilogramos (kg) vai metriskajās tonnās.
Jauda: Izteikts kiloņūtonos (kN).

SF (safety factor)

Drošības koeficients atspoguļo attiecību starp darba slodzes ierobežojumu (WLL) un minimālo pārrāvuma slodzi (MBL).
Tas norāda, cik daudz stiprāka ir iekārta salīdzinājumā ar to, ko tā ir paredzēta celšanai.
Ražotāji nosaka drošības koeficientu standartos katram celšanas diapazonam.
Parasti drošības koeficients ir diapazonā no 4:1 līdz 7:1.
Maksimālās slodzes aprēķināšanas formula ir: WLL = MBL / SF.
Atcerieties, ka drošības faktoru izpratne nodrošina atbildīgu un drošu celšanas aprīkojuma izmantošanu, veicinot drošību celšanas darbībās.

Parbaudes slodze

Pārbaudes slodze ir slodze, kurai ražotājs ir pakļāvis izstrādājumu slodzes pārbaudes laikā.
Šis tests nodrošina, ka iekārta var izturēt noteiktu slodzi bez paliekošas deformācijas vai atteices.
Minimālā pārbaudes slodze parasti ir noteikta pašreizējos nozares standartos.
Tas kalpo kā drošības pasākums, lai pārbaudītu iekārtas integritāti pirms faktiskās lietošanas.

Uzmanību! Vienmēr ievērojiet ražotāja vadlīnijas un nozares standartus, lai nodrošinātu drošu celšanas praksi.
Atcerieties, ka drošai un efektīvai celšanas darbībai ir svarīgi izprast slodzes un ievērot drošības vadlīnijas.

asset_image

Kopsavilkums

WLL Maksimālā slodze, ko nefiksēta celšanas palīgierīce ir konstruēta celt, saskaņā ar ražotāja norādītajiem nosacījumiem.
SWL Agrāk izplatīts termins, bet mūsdienās tas ir aizstāts ar WLL visam celšanas aprīkojumam zem celtņa āķa. Šis termins joprojām tiek lietots ārzonas/jūrniecības nozarē.
MBL Norāda minimālo slodzi vai spēku, kas jāsasniedz, pirms celšanas aprīkojums var salūzt vai var rasties izmaiņas, kas izraisa kravas izkustēšanos.
Nominālā kravnesība Izmanto celtņiem, pacēlājiem un vinčām, lai norādītu, ko tie var droši pacelt.
Drošības koeficents Cik daudz izturīgāks ir aprīkojums salīdzinājumā ar to, cik lielai celšanai tas ir konstruēts.
Pārbaudes slodze Slodze/svars, kuram ražotājs ir pakļāvis preci pārbaudes laikā

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir papildus jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums un mēs jums atbildēsim.

[hubspot]