Image

 Icon sustainable supply chain

Katrs ķēdes posms ir svarīgs


Sadarbojoties ar piegādātājiem, kuri atbalsta mūsu vērtības un atbilst mūsu ilgtspējības standartiem, mēs nodrošinām, ka visiem ķēdes posmiem ir vienādi mērķi — ilgtspējīga piegādes ķēde.

Sadarbībā ar piegādātājiem mēs nepārtraukti uzlabojam savu preču kvalitāti un drošības līmeni un cenšamies izveidot tādu piegādes ķēdi, kas atbilst mūsu Piegādātāju ētika kodeksā noteiktajām prasībām. Mūsu pieredze liecina, ka piegādātāji, kuriem ir labi novērtējumi ilgtspējas jomā, ir sasnieguši arī augstus kvalitātes rādītājus.

Kā izplatītājam, lielākā daļa no mūsu preču ietekmes uz ilgtspēju rodas mūsu piegādes ķēdē, kuru mēs tieši nekontrolējam. Tomēr mēs neko neatstājam nejaušības ziņā, un mūsu sistemātiskā pieeja ir aprakstīta mūsu piegādes ķēdes ilgtspējības vadlīnijās. Vadlīniju mērķis ir attīstīt ilgtermiņa attiecības ar mūsu piegādātājiem un uzlabot to ilgtspējas rādītājus, tostarp veselības un drošības, vides, sociālās un uzņēmējdarbības ētikas jomā. Visiem mūsu piegādātājiem ir jāievēro Piegādātāju ētikas kodeksā noteiktie standarti, un attiecībā uz visiem, kas definēti kā “riska piegādātāji”, mēs regulāri veicam ilgtspējas auditus, kam seko korektīvo pasākumu plāni.

Code of conduct folderVietējā pārstāvniecība, kas sniedz rezultātus


Lai nodrošinātu kvalitāti un ilgtspēju mūsu produktu ražošanā Āzijā, uzņēmumam Axel Johnson International ir vietējais birojs Ninbo, Ķīnā. Mūsu vietējie pārstāvji cieši sadarbojas ar piegādātājiem, lai palīdzētu tiem izpildīt mūsu prasības. Pateicoties vietējai pārstāvniecībai, mēs varam pārskatīt un sistemātiski strādāt, lai nodrošinātu atbildīgu ražošanu, labus darba apstākļus un cilvēktiesības — lai piegādātāji ievērotu mūsu Piegādātāju ētikas kodeksu.

Image

Ilgtspējīga darbība

Mēs cenšamies panākt ilgtspējīgu darbību, izmantojot resursu efektivitāti un darbinieku iesaisti

Ilgtspējīgs risinājums

Mēs lepojamies ar drošu produktu un pakalpojumu nodrošināšanu, lai apmierinātu klientu kvalitātes prasības un uzlabotu viņu ilgtspējības rādītājus.