• Nelietot celšanai

Savienošanai vai 2. klases ķēžu pagarināšanai 

  • Pārklājums: Cinkots
  • Uzmanību:  Nelietot celšanai!