Tērauda troses stropes celtspēja (WLL)


Vienzaru strope
WLL (tonnas) = (Fmin x KT) / (Zp x g)

Riņķveida strope (čokers)
WLL (tonnas) = (Fmin x KT x 2 x 0,8) / (Zp x g)

Vairākzaru stropes
WLL (tonnas) = (Fmin x KT x KL) / (Zp x g)

Fmin = troses minimālā trūkšanas slodze, izteikta kN.
KT = uzgaļa efektivitātes koeficients: 0,9 presētām čaulām un 0,8 savijumam.
KL = zaru koeficients, kas attiecas uz zaru skaitu un leņķi attiecībā pret vertikāli, skatiet tabulu.
Zp = utilizācijas koeficients (darba slodzes koeficients) ar vērtību 5.
g = 9,81

Liekšanas diametra ietekme uz celtspēju (WLL)
CERTEX iesaka ņemt vērā, ka stropes celtspēja būs mazāka pie mazāka locījuma diametra. Piemēram, ja trose ir aplocīta apkārt slodzes pielikšanas punktam ar tādu pašu diametru kā pašai trosei, celtspēja samazināsies uz pusi, skatiet attēlu.