Marķējuma zīmes

Katrai stropei ir marķējuma plāksnīte vai marķējums uz čaulām (stropēm ar vienu zaru un riņķveida stropēm), uz kura norādīta ražotāja identifikācija, celtspēja, garums, izgatavošanas datums un CE marķējums.