Lokanās cilpas garums

Lokanas cilpas apkārtmēram (I) ir jāatbilst vismaz četriem troses vijumu garumiem. Saskaņā ar CERTEX standartu nosacījumiem lokanās cilpas garumam (h) ir jāatbilst vismaz 15-kārtīgam troses diametram.