Tērauda trošu stropes garuma noteikšana

Garums
Garums (L) ir attālums starp stropes slodzes pielikšanas punktiem vai cilpveida stropes apkārtmērs.

Vienzaru un riņķveida stropes
Ar čaulu nostiprinātas stropes garums nedrīkst atšķirties no nominālā garuma par vairāk nekā 2 troses diametru tiesu vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Stropes ar savijumu garums nedrīkst atšķirties no nominālā garuma par vairāk nekā 4 troses diametru tiesu vai 2% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Ja stropes ar vienu atzaru ir paredzētas izmantošanai komplektā, vienā komplektā ietilpstošo ar metāla uzgaļiem nostiprināto gredzenveida stropju garumu atšķirība nedrīkst pārsniegt troses diametra tiesu vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Vairākzaru stropes
Ar čaulu nostiprinātas stropes viena atzara garums nedrīkst atšķirties no nominālā stropes garuma par vairāk nekā 2 troses diametru tiesu vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Vairāku zaru stropes zaru garumu starpība bez slodzes nedrīkst būt lielāka par 1,5 troses diametru tiesu vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

“Vītās” (kabeļu vītās) riņķveida stropes
Kabeļu vīto stropju ar diametru <61 mm garuma pielaide ir ±1d vai 1% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks. Kabeļu vīto stropju ar diametru >65 mm garuma pielaide ir ±0,5d vai 0,5% no nominālā garuma, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.