Tērauda troses uzglabāšanas prasības

Tērauda troses jāglabā sausā, labi ventilējamā vietā. Uzglabājot ārā tā jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu. Pie ilgstošas uzglabāšanas ieteicams periodiski pagriezt trošu spoles, īpaši siltos uzglabāšanas apstākļos. Troses regulāri jāpārbauda un nepieciešamības gadijumā jāieeļļo.

UZMANĪBU!Nepareiza troses uzglabāšana var izraisīt troses bojājumus. Nekad neuzglabājiet troses vidē ar biežām temperatūras maiņām.