Kā pareizi izmērīt tērauda troses diametru?

Pirms troses uzstādīšanas vienmēr jāpārbauda tās diametrs. Mērijumi javeic uz troses taisnās daļas, vismaz divās vietās ar metra atstatumu vienai no otras. Katrā vietā jāveic divi mērijumi ar 90 grādu nobīdi vienam pret otru. Mērijumu starpībai jābūt saskaņā ar pielaidēm sekojošajā tabulā.

 

Vispārēja pielietojuma tērauda troses

Troses nomināls Ø

Nenoslogotas troses diametra nomināla pielaide

mm %
2 līdz <4 0 +8
4 līdz <6 0 +7
6 līdz <8 0 +6
≥8 0 +5

 

Troses nomināls Ø

Starpība starp diviem mērijumiem izteikta procentos no diametra nomināla, nenoslogotai trosei
 

Trose, kura sastāv tikai no metāla dzīslam

Trose, kuras sastāvā ir organiskā serde

mm max % max %
2 līdz <4 +7 -
4 līdz <6 +6 +8
6 līdz <8 +5 +7
≥8 +4 +6

 

Tērauda troses cilvēku pacēlājiem

Troses nomināls Ø

Diametra nomināla pielaide trosēm ar organisku / sintētisku serdi Diametra nomināla pielaide trosēm ar metāla serdi
Nenoslogota Noslogota līdz 5% no min. trūkšanas slodzes Noslogota līdz 10% no min. trūkšanas slodzes Nenoslogota Noslogota līdz 5% no min. trūkšanas slodzes Noslogota līdz 10% no min. trūkšanas slodzes
mm max% min % min % max % min % max %
≤10 +6 +1 0 +3 0 -1
>10 +5 +1 0 +2 0 -1

 

Troses nomināls Ø Starpība starp diviem mērijumiem izteikta procentos no diametra nomināla pie noslogojuma 5% vai 10% no min. trūkšanas slodzes
  Troses ovalitāte Vidējā diametra nobīde
mm max % max %
<8 +4 +3
≥8 +3 +2