Tērauda troses savienošanas veidi

Uzstādot jaunu trosi, veco un jauno trosi var savienot ar vilkšanas satvērēju vai cilpu.

Lai nodrošinātu katras troses individuālu rotēšanu, var izmantot griezuli, kas novērš jaunās troses griešanos kopā ar veco.

UZMANĪBU! Uzstādīšanas laikā vienmēr pārliecinieties, ka trose nav nospriegota. Uzmavai vai savienojumam ir jābūt aprīkotam ar griezuli.