Tērauda troses tīšanās virzieni

Troses tīšanās virziens uz spoles un nostiprinājuma vieta ir faktori kas nosaka vai jālieto trose ar kreiso, vai labējo tinumu. Jāvadās pēc sekojoša principa:

Rievas uz spoles ar labējo vītni - kreisā vijuma trose.
Rievas uz spoles ar kreiso vītni - labējā vijuma trose.

UZMANĪBU! Nepareiza vijuma troses izvēle var negatīvi ietekmēt troses veiktspēju.

Uzlieciet tītavu uz ass un novietojiet to uz kārtīgi nostiprināta statīva tā, lai tā varētu rotēt un tikt apstādināta, lai izvairītos no pārāk liela troses garuma notīšanās troses uzstādīšanas laikā. Ja tinums ir vairākās kārtās, var būt nepieciešams tītavu novietot iekārtā, kas nodrošina troses pretestību, pārtinot to no tītavas uz spoli. Tas tiek darīts ar tādu nolūku, lai apakšējie (un nākamie) uz spoles esošie troses tinumi būtu cieši nospriegoti.

UZMANĪBU! Nepareiza uztīšana var būtiski sabojāt trosi un nelabvēlīgi ietekmēt tās ekspluatāciju.