Troses garuma aprēķins

Šī formula ļauj aptuveni aprēķināt konkrēta diametra (d) troses garumu, ko var uztīt uz spoles.

Troses garums (m) = (A+B) x A x C x π x 106 / d2

A, B un C tiek izteikti metros, bet d – milimetros.

Ņemiet vērā, ka troses parasti tiek izgatavotas ar maksimālo diametra pielaidi.