Pirms jaunas troses uzstādīšanas ir jāpārbauda skriemeļu grope, kārtas un eļļošana.

Izmēriet gropes diametru ar rādiusa šablonu un pārbaudiet gropes vispārīgo stāvokli.

Gropes diametram ir jāsakrīt ar troses nominālo diametru +8% to +14% (0,54 x d to 0,57 x d).

UZMANĪBU! Nodiluši skriemeļi ir jānomaina/jāatrestaurē.