Skriemeļu grope, kārtas un eļļošana

Pirms jaunas troses uzstādīšanas ir jāpārbauda skriemeļu grope, kārtas un eļļošana.

Izmēriet gropes diametru ar rādiusa šablonu un pārbaudiet gropes vispārīgo stāvokli.

Gropes diametram ir jāsakrīt ar troses nominālo diametru +8% to +14% (0,54 x d to 0,57 x d).

UZMANĪBU! Nodiluši skriemeļi ir jānomaina/jāatrestaurē.