Pēc troses uzstādīšanas un pirms tās lietošanas uzsākšanas trose dažas reizes ir jāizmēģina darbībā paredzamajā kustības diapazonā ar nelielu slodzi, lai tā pielāgotos faktiskajiem darba apstākļiem.