Pirms sākt darbu ar tērauda trosēm

Pēc troses uzstādīšanas un pirms tās lietošanas uzsākšanas trose dažas reizes ir jāizmēģina darbībā paredzamajā kustības diapazonā ar nelielu slodzi, lai tā pielāgotos faktiskajiem darba apstākļiem.