Tērauda troses notīšanas norādes

Nepareiza troses notīšana var izraisīt nopietnus troses bojājumus. Troses tīšanu jāveic saskaņā ar sekojošām norādēm:

- Ritulis jāizritina, vai jānovieto uz rotējoša / pagriežama centra.
- Krusts un spole jānovieto uz ass kura tām ļauj rotēt.
- Uztīt un notīt trosi tajā pat rotācijas virzienā.
- Spoli nepieciešams piebremzēt lai trose pārtīšanas laikā būtu visu laiku nospriegota.

UZMANĪBU! Nepareiza iepakojuma atvēršana var izraisīt nopietnas traumas, pārliecinieties ka trose nevar patvaļīgi iztīties.

Nekad nenotiniet trosi no nekustīgas spoles - samezglošanās risks.