Nepareiza troses griešana var izraisīt troses bojājumus

Parasti troses tiek piegādātas grieztos gabalos ar apdedzinātiem galiem. Ja pie uzstādīšanas trosi nepieciešams nogriezt, ir nepieciešams uzlikt žņaugu uz abam pusēm no griezuma vietas lai izvairītos no vijumu attīšanās un tinuma garuma palielināšanās. 

Preformētam trosēm ir pietiekami uzlikt vienu žņaugu katrā griezuma pusē. Trosēm ar pretrotācijas īpašībām ir nepieciešams uzlikt, vismaz, divus žņaugus katrā griezuma pusē. Minimālais žņauga platums nedrīkst būt mazāks kā  divi trošu diametri.

Griešanu drīkst veikt ar augstabgriezienu griezējdisku, karsto griešanu, vai atbilstošām mehaniskām un hidrauliskām šķērēm.  

Pēc troses nogriešanas žņaugiem jāpaliek savās vietās līdz troses gals nav sametināts.

UZMANĪBU!  Nepareiza troses griešana var izraisīt troses bojājumus. Esiet īpaši piesardzīgi griežot troses ar pretrotācijas īpašībām.

Lietojiet aizsargbrilles.