Tērauda troses apstrāde ar smērvielām

Troses lietošanas laikā tās stieples trinas cita pret citu. Lai samazinātu berzi, trose rūpnīcā ir apstrādāta ar smērvielām. Smērvielas uzlabo troses darbību un pagarina tās kalpošanas laiku.

Uzreiz pēc uzstādīšanas pārbaudiet troses eļļojumu un notīriet no tās visu lieko, piemēram, smiltis un netīrumus. Pirms lietošanas trose ir arī vēlreiz jāapstrādā ar smērvielām.

Ir svarīgi arī regulāri apstrādāt trosi ar smērvielām. Intervāli ir atkarīgi no lietošanas apstākļiem.

UZMANĪBU! Trosei, kas nav apstrādāta ar smērvielām vai ir nepareizi apstrādāta, ir ievērojami īsāks kalpošanas laiks.

Lai iegūtu papildu informāciju un palīdzību par smērvielām, vērsieties pie CERTEX.