Minimālā un aprēķinatā tērauda troses trūkšanas slodze

Minimālā trūkšanas slodze
Minimālais trūkšanas spēks (minimālā trūkšanas slodze) izteikta kiloņūtonos, ir slodze par kuru zemāk trose nedrīkst pārplīst to pārbaudot uz trūkšanu.

Aprēķinatā trūkšanas slodze
Trūkšanas slodze tiek aprēķināta ņemot vērā katras dzīslas metāla šķērsgriezuma laukumu  trosē un to stiepes izturības klasi. Kopējais metāla laukums ir tieši proporcionāls troses nominālā diametra kvadrātam. Laukuma zudumi dēļ dzīslu un vijumu savīšanas netiek ņemti vērā.