Tērauda troses serdeņu veidi

Troses vijumi tiek aptīti apkārt serdei, kas var būt no metāla, plastikāta, vai organiskās šķiedras.

Ja vijumi tiek aptīti ap organiskās šķiedras serdi, tiek lietots apzīmējums - FC ( fiber core). Piemēram, 6x19-FC.

Troses ar metāla serdi izvēlas gadījumos, ja trose tiek pakļauta augstām darba temperatūrām, lielai deformācijai, lielai darba slodzei, lielam spiedienam uz spolēm un blokiem u.c.  Metāla serde nodrošina labāku vijumu atbalstu, kas nodrošina lielāku troses formas noturību un vienlīdzīgāk sadala slodzi uz katru stiepli.  

Ja metāla serde sastāv no atsevišķa vijuma, tiek lietots apzīmējums - WSC. Piemēram, 6x19-WSC.

Ja metāla serde sastāv no atsevišķas troses, tiek lietots apzīmējums - IWRC. Piemēram, 6x19-IWRC.

Dažām tērauda trosēm serde ir noslēgta ar plasikāta starpslāni, tas trosei dod paaugstinātu formas noturību, samazina iekšējo nodilumu un koroziju. Piemēram, Turboplast.