Kāpēc ir svarīga preformēšana?

Preformēšana ir process, kura laikā karta dzīsla iegūst tādu spirālveida formu, kādā tā atradīsies gatavā trosē.  Preformēšanas priekšrocības:

– Trosēm nav iekšēja spriegojuma un savērpšanās tendences, kas atvieglo trošu uzstadīšanu un darbu ar tām.
– Troses var griezt bez galu apsaitēsanas un neapsaitēti gali patvaļīgi neattīsies.