Tekstila stropju uzglabāšanas prasības

Pabeidzot celšanas darbu, strope ir jānovieto tās uzglabāšanas vietā. Kad stropes netiek izmantotas, tās ir jāuzglabā tīrā, sausā un labi vēdinātā vietā apkārtējās vides temperatūrā, uz plaukta, nost no siltuma avotiem, ķīmiskām vielām, tvaikiem, korodējošām virsmām, tiešiem saules stariem un citiem ultravioletā starojuma avotiem.

Pirms novietošanas uzglabāšanas vietā ir jāpārbauda, vai stropēm lietošanas laikā nav radušies bojājumi. Bojātas stropes nedrīkst novietot glabāšanā.

Ja stropes ir bijušas saskarē ar skābēm un/vai sārmiem, pirms uzglabāšanas ir ieteicams tās apstrādāt ar ūdeni vai neitralizēt ar piemērotu vielu.

Atkarībā no stropes materiāla un ķīmiskajām vielām, var būt nepieciešams saņemt no CERTEX kādu papildu informāciju par stropes tīrīšanu pēc ķīmisko vielu iedarbības.

Stropes, kas ir slapjas pēc darba vai tīrīšanas, ir jāpakarina, lai tās izžūst.